Page 11 - lidercfeny_akf_202406
P. 11

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                     XVI. évf. 6. szám, 2024. június




    A.K. András

    Valahol egy kocsmában






    Megérkezett Jóska. A törzsvendégek, Péter, Lali, Csocsó,  Mindenki rá figyelt, így hát folytatta.
    Pista, a bohém és a szép kocsmárosné már lendületes  – Csak hát a szocializációjuk igen furcsa. Képzeljetek el
    beszélgetésben voltak. Elég későre járt, hamarosan zárni  a világegyetemben olyan lényeket, életformákat, akik
    kell. Ki találta ki azt a francos csendrendeletet? Mindegy  saját akaratukból rabszolgává teszik magukat! Akik felál-
    is, tíz után zárni kell, különben balhéznak a környéken  dozzák társaikat azért, hogy egy vezető dönthessen az ő
    lakók. Jóska nagyot köszönt ismerőseinek.       sorsukról is akár. Ha az úgy dönt, akár százezreket is
    – Szevasztok! Egy sör lesz, Margitka drága!     halálba küld, és még meg is ünneplik érte.
    – Mindjárt zárunk.                  – Na ne! Ne igyál többet, mert látom, megártott! Ezt
    – Tudom én, de azért egy hideg söröcske még csak bele- azért még mi sem vesszük be.
    fér, nem igaz?                     – De komolyan, festett hulladékdarabokért képesek
    – Slusszkulcsokat kérem! – mondja Margitka hidegen. megölni egymást, azzal fizetnek.
    – Ne mááá, hát kinéznéd azt belőlem?! Ide járok már  – Na persze, mást is álmodtál még. Mi meg azt hittük,
    mióta, ismersz jól. Tudod, hogy rendes tag vagyok.  komolyan beszélsz.
    – Tudom hát, pontosan azért kértem. Nem fogják  – Mondom, ez így van. Eladják testrészeiket, saját gye-
    bevonni a működési engedélyem, mert a második sarkon  rekeiket. Egyházakat alapítanak, hitrendszereket, majd
    rátekeredsz egy villanyoszlopra! Reggel visszakapod,  amiatt adókat vetnek ki egymásra. Amit a többség be is
    vagy nincs sör, ennyi. Nem én találtam ki a nulla toleran- fizet!
    ciát!                         – Mese habbal! Ezt te se gondolod komolyan.
    Józsi, rosszkedvűen adta át járműve kulcsait, míg cim- – Pedig így van. Megmérgezik a szomszédjuk levegőjét,
    borái vihogva röhögtek a szituáción.         vizét, ételét, földjét!
    – Merre jártál, koma, hogy ilyen későn végeztél?   – Ha ilyen hülyeségeket hordsz össze, azt kell hinnem,
    – Elvoltam a konferencián.              berúgtál!
    Azok röhögni kezdtek.                 – Így, így, és akkor nincs több pia.
    – Nem raboltak el az UFÓ-k?              – Ha megmérgeznék a szomszédok életterét, akkor abba
    Újabb röhögés.                    ők is belehalnak.
    – Röhögjetek csak, hamarosan nem fogtok. Megtaláltam  – Ez az igazság. A saját szememmel láttam!
    őket, végre van bizonyítékom is. Igenis van élet a mi nap- – Na persze, értem én. Meg akarod hívatni magad egy
    rendszerünkön kívül is.                újabb körre, azért hablatyolsz.
    Azok újra jókedvűen lapogatták Józsi hátát.      – Ha, ha, ja... ez most nem jött be, komám! Pedig már
    – Majd nem fogtok röhögni, ha ti is látjátok őket.
    Azok egymást kezdték ugratni, ijesztegetni. Bip-bip,  majdnem elhittük neked. Nagy mókamester vagy!
    idegen intelligencia vagyunk. Szondát dugunk a segged- – De mondom, ez mind igaz. A látogatóikat azonnal le
    be. Megint hangos nevetés.              akarják lőni. A katonaságukat is bevetik, ha kell, és kérdés
    – Na, most komolyan, Jóska. Csak hülyítesz minket,  nélkül lelőnek. Ha az, akit nem ismernek, el nem iszkol.
    nem?                         Még egymást is!
    – Nem, tényleg vannak bizonyítékaim. Ti most egy leen- – Ilyen civilizáció biztosan nincs az univerzumban! És
    dő Nobel-díjassal beszéltek.             ha vészhelyzet van, és muszáj odamenned? Lelőnek, mie-
    Azok, hirtelen elhallgattak. Tudják, csillagász barátjuk  lőtt azt mondhatnád, fapapucs?
    ilyesmivel nem szokott viccelni.            – Pedig én a saját szemeimmel láttam! Mind a tizenket-
    – Ez most komoly? – Érdeklődve fordultak felé.    tővel!
    – Bizony az. A bizonyítékokat már átadtam a tudomá-  – Na, húzzál haza, Jóska, vidd innen mind a hat csápo-
    nyos tanácsnak. Akik a konferencián ki is hirdették. A  dat! Egy bolygókutató professzornak lehetne több esze is!
    holnapi híradóban a saját szemetekkel meg is nézhetitek.  – Etetsz minket ilyen marhaságokkal. Mi meg meghall-
    Azok elhallgattak. Józsi, a csillagász, belelendülve foly- gatunk, eszem megáll!
    tatta.                         – Ja, ha mindig piásan vezeted a csészealjad, nem csak
    – Képzeljétek el, egy másik, tőlünk független civilizáció!  nem fog neked senki se hinni, de a jogsid is ugrani fog.
    Más szokásokkal és más testfelépítéssel. A lábaik, a sze- – Elég volt! Záróra! Mindenki menjen vissza a saját nap-
    meik, de még karjaik száma is eltérő a mienktől. Magasak,  rendszerébe!
    nagyon magasak. Nálunk másfélszer, egyes egyedeik  Margit visszaadta Józsi űrkompjának slusszkulcsát.
    kétszer magasabbak.                  – Egy sört ittál csak, viheted. Mehetsz. Na, kifelé min-
    – Valóban intelligensek?               denki, záróra.
    A csendet a kocsmában vágni lehetett volna. Még  És a fejes-lábas kis társaság, rosszallóan hagyta el a
    Margitka is abbahagyta a poharak mosogatását.     Szíriusz naprendszer harmadik bolygóján lévő kis poros
    – Úgy tűnik. Mivel van technikájuk, ismerik az elektro- kocsmát.
    mosságot. Tudnak robotokat építeni és ismerik, használ- – Még hogy festett szeméttel fizetnek! Meg eladják test-
    ják az atomenergiát.                 részeiket! De komolyan, van, aki ezt beveszi?



    Facebook: Lidércfény Online • info@lidercfeny.hu • www.lidercfeny.hu                 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16