Page 11 - lidercfeny_akf_202311
P. 11

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XV. évf. 11. szám, 2023. november
    n13

    Hogyan?


    – Kacifántos gesztenyét! – közli Baromio, a rongyőr,  Lecsukódik a szemem. Érzem ahogy a testem néhány-
    miközben rám se néz, csak törölgeti tovább a pultot azzal  szor ütemesen összerándul. Mit is mondott a kedvenc
    az avítt kockás textíliával, pedig az már így is olyan  shrinkerem? Tardív diszkinézia vagy valami hasonló. Ki a
    fényes, mint a Salamon töke.             fene jegyez meg ilyen furcsa szavakat!?
    – Ordas szerencsét! – válaszolom pikírten. – Litániás  Élénken hallucinálok. Éppen egy félig elszívott rúzsos
    borvirágokat és egy rendesen le-Marinénizett osztrigát! cigarettacsikknek képzelem magam, miközben a halálnak
    Most megfoghattam, mert megmerevedik, mint a     énekelek. A halálnak, mint tudjuk, mindig női neve van,
    fagyott kutyaláb, és egy pillanatra megszakítja az amúgy  de nem mondjuk ki soha hangosan…
    teljesen felesleges törölgetést, hogy aztán mintha mi se  – Igyunk!
    történt volna ott folytassa, ahol az imént abbahagyta. A legszebb öröm, a söröm. Laza mozdulattal bedobom,
    Saját béna szellemességemen egy percre én is eltűnő- ami még az üveg alján maradt, majd kikérek még egyet.
    döm, miközben az előttem ácsingózó barna sörre koncent- Baromio, ez a száztíz kilós boldogság, azonnal hozza is.
    rálok.                        Deja vu érzésem lesz tőle.
    De szép nyelv is a magyar! Egy mondat milliónyi jelen- A várossal együtt öregszünk mindannyian: Baromio,
    tést hordoz, és sokszor, már mi magunk se értjük. Ez  én, no meg a kocsma illusztris törzsvendégei. Az a sok
    benne az igazán szép! A költői homály, amolyan szürkü- kiművelt, netalán félművelt alkoholista.
    leti zóna… Mert milyen is lehet egy rendesen  Ahogy Woody Allen egyszer szellemesen megjegyezte,
    le-Marinénizett osztriga?               az értelmiség előtt két út áll, az egyik a piálás, a másik
    – Na, hagyjuk! – sóhajtok fel, disztingváltan reflektálva  sajnos nem járható.
    saját elszabadult gondolataimra. Újra a sört nézem, ahogy  Órák óta ülünk itt és beszélgetünk. Politika, család és
    csendesen habzik az üveg alján. De jó neki!      aktualitások kerülnek szóba rendszertelenül, egymást
    Hogy is mondta az a spanyol srác, az az Escobar? Egy  váltogatva.
    sör nem segít megtalálni a választ… De négy, vagy öt?  Úgy érzem beleragadtunk a létezés cseppfolyós
    Netalán hat? Lehet, hogy igaza van. Megfogadtam, hogy  trutyijába, kábé, mint azok a szerencsétlen legyek ott a
    többet nem iszok. Igaz, kevesebbet se.        légypapíron. Innen többé már nem szabadulunk. Nem is
    Mindegy is, de tényleg. Ha már az alkohol nem segít  akarunk. Hova mennénk?
    megtalálni a válaszokat, legalább segít elfelejteni a kérdé-
    seket, amik néha izzó késekként hasítanak belém.


    GROSS65

    Zokni

    Halálra ítélten, öklömnyi, remegő szőrcsomóként került  A többiekre mély hangon rámordult, vagy egyszerűen
    hozzánk. Egyik reggel anyám ellopott, félig összerágott  hátat fordított nekik.
    zoknijából kukucskált kifelé, ezért Zokni lett a neve. Egy alkalommal megsértettem, durván rászóltam.
    Hamar rájött, hogy apró termete nem túl elrettentő,  Másnap elmaradt a szokásos tiszteletkör, nekem is hátat
    ezért öblös hangjával „fedezékből”, a ház sarkához húzód- fordított és mogorván nézett rám. Hűséges kutyaszeme
    va késztette menekülésre a postást, s aztán emelt fővel,  csak akkor derült föl, amikor megkapta a bocsánatkérő
    büszkén kocogott elő karikalábain. Órákig játszogatott a  simogatást.
    labdájával, magasra dobta, majd elgurította.      Imádott kocsikázni is, ócska Trabantunk hátsó ülésről
    A tyúkokat ugyanilyen finoman terelgette vissza a  figyelte a világot és izgatottan fedezte fel az ismeretlen, új
    baromfiudvarra vagy óvatosan a földre nyomta őket míg  illatokat.
    odaértünk.                       Zokni új szokásai közé tartozott, hogy a ház külső ajtaját
    Minden családtagnak külön „tiszteletkör” járt, ha haza- egy finom mozdulattal kinyissa, vagy ha a vonalas telefon
    érkezett. Ilyenkor hatalmasakat szökkent és képes volt  csengett, nyüszítve rohanjon anyámhoz, aki épp a kertben
    ragadós puszikat nyomni az ember arcára. A vendégek  dolgozott. Szívesen pihent a fotelban, állát a karfán nyug-
    közül csak a halk szavú, derűs lényeket fogadta el.  tatva szunyókált, vagy tévét nézett.    Facebook: Lidércfény Online • info@lidercfeny.hu • www.lidercfeny.hu                 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16