Page 12 - lidercfeny_akf_202301
P. 12

XV. évf. 1. szám, 2023. január                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat
     Erdős Sándor

     A vámpír és a kanász


      Nádi farkasok üvöltése törte meg a csendet a puszta  csendjét. A gyilkos vértől csöpögő késsel a kezében, elége-
     felett az éjszakában. Gácsér Szerafínó lesöpörte a pókhá- dett mosollyal az arcán lépett a közelben égő tűz mellé.
     lókat a frakkjáról, miután a nyughelyéül szolgáló kopor- A falu felé közelítő Szerafínó megérezte a friss vér sem-
     sóból kicihelődött. Szerafínó ugyanis egy tősgyökeres  mivel össze nem hasonlítható édeskés szagát, és az illat
     erdélyi vámpír volt, csak egy tűzifának szánt szállítmány- forrása felé iramodott hihetetlen sebességgel. Egy sötét
     nyal migrálódott a magyar pusztára egy fészer mélyébe.  alakot vett észre egy tűz mellett, aki egy bárddal aprított
     Az éhség ébresztette mély álmából, az éhség, ami átjárta  még meleg húsdarabokat az asztalon. Megérkezett hát
     sötét valóját, éhség a vérre, amit oly rég kóstolt. oda, ahonnan a vérszag eredt, így gyorsan az idegen
      Gyorsan összeszedte magát, és kilépve a fészerből ter- mellé lépett és ráhörgött.
     mészetellenesen kifinomodott érzékeit használva zsák- – Vért… vért…
     mány után kutatott. Nem is kellett sokáig kutatnia, mert  – Várj egy kicsit komám nemsokára kész, már pirul a
     nem messze élőlények jelenlétét érezte. Egy közeli falu  hagyma! – dörmögte Józsi a kanász a bajusza alatt, majd
     felől fújt a szél, ahonnan vérszag csapta meg a vámpír  egy padra mutatott. – Addig csak ülj le oda, bárki is vagy,
     orrát. Az éhsége azonnal cselekvésre késztette, ezért a falu  nem sajnálom tőled, de nem szeretem, ha sürgetnek.
     felé lopakodott az éjszaka sötétjében. Ám nem csak ő  Mikor megsült a friss disznóvér, amit Józsi a kanász a
     vadászott aznap a sötétben, egy emberi lény is arra  hajnali böllérkedéséért kapott fizetségül, Szerafínó kezébe
     készült, hogy erőszakkal vegye el egy másik élőlény éle- nyomott egy nagy tállal belőle, jó étvágyat kívánva neki.
     tét.                         A vámpír nagy éhségében falni kezdte az ételt, ami rop-
      Az éjszaka már a vége felé járt, mikor egy sötét alak,  pant módon ízlett neki. Csakis így fordulhatott elő az, ami
     kezében egy hatalmas késsel lopakodott a kerítés mellett.  ezer év alatt egyszer sem, hogy a kelő nap fénye a szabad-
     Néhány perc múlva hátborzongató visítás verte fel a falu  ban találta a jóízűen falatozó vámpírt.     kovacsgabor

     A lemez


      Eldugott helyen volt a város szívében. Egy kicsi, macs- Mindenféle stílusú zene volt: jazz, blues, rock, pop. A
     kaköves mellékutcában az óvárostól nem messze, egy  temérdek Zeppelin, Beatles, Hendrix, Sabbath, Doors és
     Könyvbarlang nevű antikvárium. A kis üzlet, úgy bújt  Purple album között egy igazi ritkaság is elbújt. A hírhedt
     meg a régi házak között, mint tű a szénakazalban.  Spiritual trip album, a Composition of Cacophony, amiből
     Matthew már számtalanszor járt arra, de csak most figyelt  összesen ezer példányt nyomtak. A limitált széria darab-
     fel a kis boltra. Úgy döntött bemegy, hogy körülnézzen. jait ma már teljesen lehetetlen volt beszerezni, s most egy
      A bolt, amennyire kicsinek tűnt kívülről, annál tágasabb  darab elfeledve, eltemetve várakozott itt arra, hogy valaki
     volt belülről. Az üzletben lágy jazz-zene szólt, Wes  megtalálja.
     Montgomery Full House élőfelvétele. A könyvek a padló- A fiú azonnal lecsapott rá.
     tól a plafonig sorakoztak. A polcok már meghajlottak a  Az antikváriumból hazaérve, Matthew azonnal lepakol-
     temérdek mennyiségű kötet súlyától, ami rájuk neheze- ta a cuccait, átöltözött, majd gyermeteg izgatottságtól
     dett, és ami nem fért a polcokra, az könyvtornyokként  fűtött szívvel feltette a fekete korongot a lemeztányérra,
     ágaskodott fel a padlóról.              majd elindította azt. A pick-up szép lassan a forgó lemez
      A bejárattal szemben volt a pult, ahol egy szakállas, ősz  felé ment, majd a tű belemélyedt a barázdákba.
     hajú férfi ült, mélyen elmerülve egy olvasmányban, mit  A lemez körbe-körbe forgott, majd a néma csendet,
     sem törődve a boltban kószáló fiúval.        tompa, misztikus hangok törték meg. A hangszerek a fel-
      Matthew odament az eladóhoz, hogy rákérdezzen   ismerhetetlenségig el voltak torzítva, de néhány hangszer
     néhány könyvritkaságra, amit már régóta keresett, hátha  jellegzetes tónusa, azért mégis kivehető volt. A billentyű-
     most szerencsével jár. A pulthoz közeledve észrevette,  sök, gitárok és ütőhangszerek tökéletes szintézise szólalt
     hogy nem csak könyvek, hanem régi bakelit lemezek is  meg. A disszonáns hangok egymásra épülve tökéletes
     vannak a boltban, amiket szintén gyűjtött.      dallamvilágot és kompozíciókat eredményeztek, amik     12                   www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17