Page 15 - lidercfeny_akf_202009
P. 15

A Nyakonöntött Próbagoblin Szolgáltatóház ajánlata                   2020. szeptember


    Sági Veronika

    Damoklész klubja    Rezgett a nád, majd nagy, fehér madár röppent a    – Bekaptam a pénzcsalit, és azt hittem, végre
    magasba. Tollruhája vakított a reggeli napfényben,  meglesz mindenem, de lassan rádöbbentem, hogy
    hosszú nyaka behajlott, akár a colostok, fekete lába  nem éri meg belépni Damoklész klubjába.
    sután nyúlt hátra. Nemsokára felszállt egy társa is,  – Hova?
    és olyan alacsonyan suhant el a két horgász előtt,   – Ó, te műveletlen! Képzeld azt, hogy egy éles
    hogy a szárnya szinte érintette a zöldesszürke hul-  kard függ feletted, és egyetlen vékony szál tartja,
    lámokat.                       ami bármikor elszakadhat. Pont ilyen érzés, amikor
    – Kócsagok – mondta Gergő.              hülyékkel vagy körülvéve, mindenki keresztbe tesz,
    Márton bólintott, de közben egyre csak a távolo-   és olyan dolgokért kapsz a fejedre, amiket nem
    dó madarakat figyelte. A második beérte az elsőt, és  tudsz befolyásolni. Először belebetegedtem, aztán
    együtt szálltak le a szomszédos nádasban.       megfutamodtam. Később néha azt kívántam, bár
    – Miért vagy ma ilyen szótlan? – kérdezte a másik  lett volna egy kicsit több kitartás bennem, de most
    férfi.                        már nem szégyenkezem. Újabban az egyszerűség-
    – Ma jöttem ki utoljára.               ben keresem a boldogságot.
    – Hogyhogy? Abbahagyod a pecázást?          – Tudod, én hol találtam meg? – Márton a szem-
    Márton mélyet sóhajtott. Letaglózta a gondolat,  közti domboldalra mutatott, meghatottan nézte a
    hogy holnap maga mögött hagyja mindezt a szép-    tábor kedves épületeit, ahol gyermekkorában a nya-
    séget: a kis kerek halastavat a fölé hajló fűzfákkal, a  rakat töltötte. A sötétbarna faházak mintha össze-
    lustán hömpölygő folyót, a távolban kéklő hegye-   zsugorodtak volna az évek alatt, pedig csak ő nőtt
    ket. Túlságosan hozzánőtt ez a vízi világ, képtelen- nagyobbra. – Milyen jól szórakoztunk ott az osz-
    ségnek tűnt fájdalom nélkül elszakadni tőle.     tálytársaimmal! Pedig barakkokba zártak minket,
    – Elköltözünk Pestre – közölte komoran.       és azt kellett csinálni, amit mondtak. Ugyan mitől
    – Meghibbantál? Felcserélnéd ezt a tájat a büdös   voltunk olyan boldogok?
    betonrengeteggel, ahol egy lepusztult egérlyuk   – Gyermeknek lenni az egyik legjobb dolog a vilá-
    többe kerül, mint itt egy háromszobás ház?      gon. A lényege a gondtalanság, a tudat, hogy min-
    – Az a baj, hogy ilyen szép helyeken nem lehet  den rosszal a felnőtteknek kell megbirkózni. Most
    sokat keresni. – Márton megrázta a fejét. – Tudod,  hosszú időre elfelejtheted ezt az érzést, mert a prob-
    milyen az asszony. Addig piszkált, hogy végül  lémák közvetlenül téged érintenek majd.
    nekiálltam új állást keresni.             – De végre lesz miből lakásra gyűjteni, és vehetek
    – Aztán mit találtál?                egy normális kocsit.
    – Sales manager.                   – A boldogság relatív. Ezt nem fogják fel azok,
    – Ne beszélj kínaiul! – nevetett Gergő. – Úgy  akik hitelre szerzik meg a csodaverdát, és ha nem
    hangzik, nem a legalja.                tudják kifizetni, felakasztják magukat. Bezzeg én
    – Így igaz, lesz néhány beosztottam. Jó a fizetés,  még fél évig gyűjtögetek, aztán eladom ezt a traga-
    de nagy a felelősség.                 csot a bontóba. Veszek egy tizenöt éveset, és annak
    – Régen én is megcsíptem egy fontos pozíciót.  ugyanúgy fogok örülni, mint a sales managerek az
    Főszerkesztő voltam egy kiadónál.           újnak.
    Márton csodálkozva nézett idősebb pecás haver-    – Úgy érzem, igazad van, de azért teszek én is egy
    jára. Tudta, hogy képzett irodalmár, de a szakadt  próbát Damoklész klubjában – mondta Márton, és
    ruhái, a szigetelőszalaggal javított horgászbotja, a  szedelőzködni kezdett.
    rozsdaette, nyikorgó autója alapján nem nézte ki  – Menj csak, add el anyádat, és buzdíts erre máso-
    belőle, hogy valaha is jobban ment neki.       kat is! – kacsintott Gergő. – Sok szerencsét, de
    – Miért hagytad abba?                menekülj, mielőtt leesik a kard!

    Facebook: Nyakonöntött Próbagoblin Szolgáltatóház • http://nyakonontottprobagoblinszolgaltatohaz.blogspot.com 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20