Page 6 - lidercfeny_akf_202005
P. 6

XII. évf. 5. szám, 2020. május                     Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


      A pályázatra olyan műveket várunk, melyek sem online,  sa és annak bizonyítása céljából szükséges. A MISZJE a neveket
     sem nyomtatott formában nem lettek publikálva, megjelené- szükség esetén továbbítja az NKA és a Visegrádi Alap számára,
     sük jelenleg nincs folyamatban és a pályázat lezárulásáig nem  a pályázat lebonyolítása, a rendezvény megszervezésének és
     is várható.                     lebonyolításának bizonyítása érdekében. A MISZJE a short listre
                                került neveket a pályaművekkel együtt csak a Facebook oldalán
      További hírekért kövessék a PesText fesztivál Facebook- teszi közzé, ahol az oldal látogatói tekinthetik meg. A nevek és a
     oldalát: https://www.facebook.com/pestext.festival/ pályaművek legfeljebb öt évig lesznek láthatóak a MISZJE
      Kapcsolat: Borbáth Péter (pestext@miszje.hu)    Facebook oldalán. A nyertes pályamunkák a fesztivál zinjében is
      A pályázó alkotása elküldésével hozzájárul, hogy művét a  megjelennek.
     PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztivál szervezői felületeiken a  Pályázata elküldésével a pályázó hozzájárul, hogy a PesText
     szerző neve feltüntetésével publikálják.       szervezői a későbbiekben tájékoztatási céllal e-mailt küldhesse-
      Azon szerzők, akik nem adnak a pályázati kiírásban felsorolt  nek neki a PesText Fesztivál és az ahhoz kapcsolódó irodalmi
     felhasználásokra engedélyt, sem a fődíjat, sem a közönségdíjat  pályázatok, versenyek, programok kapcsán. Amennyiben nem
     nem kaphatják meg, helyükre a következő helyezett lép. szeretne ilyen híreket kapni a jövőben, ezt kérjük pályázati anya-
      A pályázat során a pályázók a MISZJE számára művükkel  gában külön jelezze.
     együtt megküldik a nevüket is. Ezen adatkezelés jogalapja a  A MISZJE Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken keresz-
     MISZJE az NKA, és a Visegrádi Alap az Európai Parlament és a  tül érhető el.
     Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés f) pontja  Támogatók: PIÜ, NKA, Visegrad Fund
     szerinti jogos érdeke. A nevek megadása a pályázat lebonyolítá-    Forrás: https://pestextfestival.hu/palyazat/

      Vigyázat!                                 Jelenleg ugyan még

      Szándékosan                                  kissé fapados, de
                                              A Világegyetem
      megtévesztő reklám!                        Vándorló Vámpírjai című,

      Azonban a hír igaz: elindult a                 pályázati novellákból készült


      https://konyvek.lidercfeny.hu                   e-book már több ingyenes

      oldalunk!                              változatban is elérhető!     6                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11