Page 6 - lidercfeny_akf_202308
P. 6

XV. évf. 8. szám, 2023. augusztus                   Lidércfény amatõr kulturális folyóirat      Könyvajánló


     Kapitány


     Stian Skald: A nemszületett

       Júliusban végre el tudtam jönni két hét szabadságra,
      és egyéb bokros teendőim mellett esténként arra is
      tudtam némi időt és energiát szánni, hogy régóta rám
      várakozó sci-fi és fantasy regényeket olvassak. Köztük
      volt Stian Skald regénye is, melynek címe: A
      nemszületett.
      Maugis, a mágustanonc már a harmadik könyvben sze-
     repel, az előző kettő Az elveszett aranyváros keresése és
     A lelkek kútja címet kapta, amelyekről szintén írtam egy-
     egy rövid ismertetőt.
      A nemszületett szokás szerint az Underground Kiadónál
     jelent meg, mégpedig 2023-ban, az első kötet megjelenése
     után öt évvel.
      A hátoldalon található szöveg szerint a következő dol-
     gokra számíthat az olvasó:
      Maugis a világokat összekötő átjárón keresztül visszatér ott-
     honába, ám nyughatatlan lelke továbbra sem lel békére. Az átélt
     kalandok nyomot hagytak benne és olyan tudás birtokába jutott,
     melyet nem oszthat meg senkivel, mégis súlyos árat kell fizetnie
     érte.
      A fortélyos varázslótanonc hamarosan újra útra kel, hogy
     sötét titkokról rántsa le a leplet, és a rá leselkedő veszedelmek
     miatt arra kényszerül, hogy szövetséget kössön legádázabb
     ellenségével. Idővel azonban szembe kell néznie tettei következ-
     ményeivel.
      Maugis valóban visszatér saját világába, és igyekszik
     mihamarabb visszatérni varázslóképző intézményébe, a
     Fakótoronyba. Itt megpróbálja előadni mestereinek az
     első két kötetben végigélt kalandjainak történetét, ám a
     vaskalapos mesterek, ki tudja, hogy miért, de nem igazán
     hisznek neki, és inkább azt kérik számon a jobb sorsra
     érdemes tanoncon, hogy miért nem hajtotta végre az álta-
     luk kiadott feladatot. Ebben a szikár tényeket tekintve
     persze igazuk van, és nem is nagyon veszik figyelembe  Összességében, az első két kötethez hasonlóan, tetszett
     Maugis tiltakozását. Maugis várható jövőjébe nézve már- Stian Skald legújabb regénye, ajánlom mindenkinek, aki
     már kétségbeesik, de aztán kiderül, hogy a toronyból  kedveli a kard és boszorkányság történeteket, és szereti a
     eltűnt egy másik tanuló varázsló, az általában könyv- magyar fantasy írók műveit. Az előző részekhez képest
     molyként ismert Noctifer.               talán visszafogottabb volt a sebesség, véleményem szerint
      Ez az eltűnési eset további lökést ad a kalandoknak.  jobban ki voltak dolgozva az egyes események, de talán
     Maugis önként jelentkezik a küldetésre, és Noctifer kere- még mindig jó lenne több időt és terjedelmet szánni bizo-
     sésére indul. Útja során további kalandokba, újabb har- nyos részek kifejtésére. Persze nem kell a Trónok harcá-
     cokba keveredik, majd egyszer csak hirtelen... véget ér a  nak méreteire gondolni, de néhány plusz oldal még élve-
     könyv. Ez a gyors befejezést már megszoktam Stian  zetesebbé tenné Maugis történetét.
     Skaldtól, és  szerintem ez azt jelenti, hogy hamarosan
     további, Avalantia világán játszódó kötetekre számítha- Stian Skald írói oldala a Facebookon:
     tunk tőle.                       https://www.facebook.com/StianSkald     6                      www.lidercfeny.hu • info@lidercfeny.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11