Page 6 - lidercfeny_akf_202007
P. 6

XII. évf. 7. szám, 2020. július                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     eses


     A király halála      Poros, fülledt, nyári éjszaka volt. Céltalanul kóboroltam a  emez harcos királyi árnyékában! Egy percig sem lehetett kétsé-
     szeméttel teli, koszos és sivár betonutcákon. Időnként felbuk- ges az eljövendő harc végkimenetele.
     kant egy-két undorító rágcsáló, és ideges cincogással futkáro- Aztán egyszer csak egymásnak esett a két kandúr!
     zott élelem után kutatva, neki- nekiütközve a lábamnak. Nem  Lenyűgözve bámultam ezt a fejedelmi küzdelmet. A vörös
     bántottam őket. Annyira beleillettek abba a sivár környezetbe,  király elemi erővel tépte, szaggatta ellenfelét. Nem tartott az
     hogy nem volt szívem belenyúlni az életükbe. Nekem úgysem  egész egy percig sem. A megvert trubadúr megszégyenülten,
     volt jó kedvem. Már nem emlékszem, mi volt a bajom, talán az  farkát behúzva futott el a harcmezőről, miközben a király
     aktuális nihil költözött belém akkoriban!      világgá üvöltötte győzelmét és szerelmét.
      Artikulálatlan üvöltés zökkentett vissza a valóságba. Rohanni  A hatalmas kandúr lassan kerülgette választottját, és ez a
     kezdtem a hang irányába, és mikor kiértem egy nagyobb füves  keringő hirtelen átváltozott valami őrült pörgéssé! Nem adta
     térre, borzongatón gyönyörű látvány tárult a szemem elé. Egy  olcsón kegyeit a kis hercegnő. A vörös király elvakultan kerget-
     valószínűleg nőstény macska felcsapott farokkal rohant körbe- te a cirmos lányt. Az egyszer csak megunta ezt a pörgős táncot,
     körbe a téren, és utána két üveges szemű, duzzadó erejű kan- és hirtelen kiváltott az úttestre, majd eltűnt a szemben lévő
     dúr vágtatott! Földbegyökerezett lábakkal bámultam ezt a  bokrok között. A király egy pillanatra megbénult, majd egyet-
     fenséges balettet. Hirtelen megmerevedett a nőstény macska,  len ugrással érkezett meg az úttestre.
     és a két kandúr megkezdte az eszeveszett, fülszaggató nászda- Éppen akkor ért oda egy hatalmas, fekete autó. Kiáltani sze-
     lát. Nekem úgy tűnt, mintha nem vettek volna egymásról tudo- rettem volna, de a látványtól kiszáradt a torkom.
     mást.                         Pont derékon kapta el a sárhányó a vörös királyt, aki ebben
      Már éppen kezdtem volna csodálkozni, amikor – mintegy  a pillanatban vesztette el királyságát és apróvá zsugorodva,
     varázsütésre – szembefordultak egymással. Mindkét kandúr  csak egy életéért törött gerinccel küzdő macska lett a koszos út
     szeméről egy pillanat alatt hullott le a hályog. Most tudtam  még koszosabb szélén. Utolsó erejével kihúzta magát a fűre,
     csak igazán megfigyelni őket. Az egyik hatalmas, szinte kutya  ahol elcsendesülve, örökre behunyta a szemeit.
     nagyságú, sok harcban edződött és izmosodott vörös kandúr  Sokáig bámultam az üres utat, és csak reméltem, hogy láto-
     volt. Sosem láttam még ekkora példányt. A másik szinte eltűnt  másom volt.

     n13


     Emma tánti      Emma tánti imádta a macskákat, volt is neki mindenféle, kicsi,  szenderült, és mivel nem voltak gyermekei, és a bátyámék mesz-
     nagy, hosszú- és rövid szőrű, minden színben, amit csak el lehet  sze laknak, nekem kellett intéznem a ház eladásával járó proce-
     képzelni. Egy szép, kertvárosi házban éldegélt kis nyugdíjából a  dúrát. Arra gondoltam, hogy a macskákat a helyi önkéntes
     nyolc macskájával. Minden nap már jó korán ott sündörögtek  állatmenhely gondjaira bízom, keressenek nekik új gazdikat.
     körülötte, amikor a reggelit porciózta. Pár éve egy nagy, kóbor,  Ígérték, hogy még aznap elszállítják őket, kulcsot is adtam nekik
     szürke kandúr csatlakozott a csapathoz, nem teketóriázott,  a kerthez.
     hipp-hopp félrelökte a többit, hogy elsőnek férjen oda az etető- Délután fél öt felé megcsörrent a mobiltelefonom.
     tálhoz.                        – Halló, Dave Smith vagyok a Noé állatotthontól.
      – Nyolc vagy kilenc cica, már nem számít – hunyorgott Emma  – Szép napot! Itt Steve Morelli beszél. Sikerült a macskákat
     tánti, miközben rövidlátóan megigazgatta nagy dioptriás szem- elszállítani a kertből? Remélem, a jó kulcsot adtam oda!
     üvegét. – George-nak foglak hívni a néhai férjem után, mert te is  – Khm... Ööö... Tulajdonképpen igen, be tudtunk menni, és
     olyan erőszakos vagy! – nevetett, miközben majd kiesett hófehér  elszállítottuk őket. Csak lenne itt egy kis probléma.
     protézise.                       – Éspedig? Nem tudnak kilenc macskának gazdit szerezni?
      George jól kijött a többi macskával, és egyre szelídebb lett –  – Nyolcnak tudunk, csak a kilencedikkel van baj – kacagott a
     egy idő után már azt is megengedte, hogy a tánti megsimogassa  telefonba jókedvűen Dave.
     csillogó, szürkésbarna bundáját. Így éldegéltek békességben,  – Miért?
     szeretetben sok-sok éven keresztül.          – Hát csak azért, mert az a nagy, szürke igazából nem macska,
      Sajnos Emma tánti pár nappal ezelőtt hirtelen örök álomra  hanem egy szelíd mosómedve!     6                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11