Page 6 - lidercfeny_akf_201909
P. 6

XI. évf. 7. szám, 2019. szeptember                   Lidércfény amatõr kulturális folyóirat

      – Pontos terveim ilyen téren nem igazán voltak, csak nagyon                    Arctic fox
     szerettem volna, ha intellektuális tulajdonnal (IP) rendelkező sze-
     mélyek felkérnek a világaik, karaktereik megfestésére és én pedig
     ezáltal meg tudom keresni a kenyérre valót, összekötve a jót a
     hasznossal. Ez össze is jött, de főként külföldiek azok, akiknek
     komoly felkéréseik és ambícióik vannak ezen a területen. Idehaza
     inkább nézelődnek és érdeklődnek az emberek. Egy időben csi-
     náltam eladásra vászonra tempera festményeket, de piszok olcsón
     adtam őket, és még azt is sokallták itthon… külföldön meg leszid-
     ták volna a fejem, hogy van képem ilyen olcsón adni. Bele kellett
     gondolnom, hogy ha nem adok meg realisztikus árakat, akkor
     azzal a művésztársaim alatt vágom a fát, és csak terjesztem a hírét
     annak, hogy a kézzel készült, eredeti darabok fillérekért megve-
     hetők. Nehéz realizáció volt, de sajnos Magyarországon szabad-
     úszó művész nem tud hazai pályán sikeres lenni. Biztos van rá
     ellenpélda, de nekem személy szerint lehetetlennek tűnt, és ezért
     állok ki a külföldi kliensek mellett.
      – Milyen jellegű munkákkal keresnek meg? A portfólióidon
     látható, hogy pl. képregényalbumokon, vizuális novellákon (az  egy régi alkotási technikád. Mondanál erről pár szót? Esetleg
     interaktív számítógépes játékok egyik változata) is dolgozol az  volt közöd a Magyarországon ‚90-es években és 2000-es évek
     „egyszerű” illusztrációkon túl, illetve láttam, hogy zenei pro- elején nagy népszerűségnek örvendő Demoscene-hez?
     mócióhoz is készítettél már borítót (TOA5T - Frontier). – Imádom a pixel grafikát, mesés gyerekkori emlékeket juttat-
      – Igen szerteágazó a munkák típusa, amiket kapok, és ahogy  nak eszembe, amiről regélni tudnék órákig. Szerettem volna a
     haladok előre, úgy látok, hallok mindig valami újat. Most úgy  pixel artot beépíteni a munkám repertoárjába, de úgy véltem
     érzem, hogy a Dungeons & Dragons éli meg egy újabb reneszán- felfedezni, hogy egy egészen más piaca van, mint az illusztráci-
     szát és mindenki ebben a stílusban megmártózott képeket akar  óknak, vagy a concept artnak. Választanom kellett, így inkább a
     a projektjébe. Sötét, középkori high fantasy, ami néha a macabre  pixel artot megtartottam, mint egy másik ágazat vagy specializá-
     határán van. Legfőképp „encounter scene-eket” illusztrálok,  lódás, amin szeretnék majd haladni egy személyes kikapcsoló-
     amik bemutatják, mondjuk, egy mágikus iskola osztálytermét,  dási kapacitásban, mert nagyon élvezem a látványt és effekteket,
     vagy a fáklyákkal megvilágított baljós alagsort, esetleg egy erdei  amiket el lehet vele érni, sokszor nosztalgikus hangulatot idéz-
     utat, ahol megállt egy karaván, mert megtámadta őket egy  ve.
     szörny. Azt gondolom, ezekben lelendő a fortém, mert a tájké- Ami a demoscene-t illeti… bárcsak lett volna hozzá közöm! :-)
     pekre épülnek ezek a darabok. Emellett fantasy lényeket, karak- Az az időszak egy igazi aranykora volt a digitális kreativitásnak.
     ter portrékat is kellett illusztrálnom, és designokat kitalálni  Nem volt különbség zenész, grafikus és programozó között.
     hozzájuk. Nemrég térképrajzolásba, és -festésbe is belekezdtem,  Mindnyájan kíváncsi és rácsodálkozó művészek voltak, akik
     és úgy tűnik, nagyon a szívemhez nőtt a témakör, amire nem is  nagy tervekkel rendelkeztek a jövőre nézve.
     számítottam. Ezek a térképek egy hagyományos „papír ceruza  – Van több olyan képed, amit csak afféle kedvtelésből, és /
     dobókocka” szerepjátékhoz készülnek Gooey cube – The darkest  vagy gyakorlásképpen készítettél. Van különbség érzésben, han-
     dream név alatt.
                                gulatban egy ilyen saját munka, illetve egy megrendelésre
      – A belső borítón is látható pixelgrafikus képed, egy portfóli- készült kép között, vagy mindkettőt ugyanolyan szeretettel,
     ódon lévő másik ilyen képnél (Worn Down) pedig azt írtad, ez  lelkesedéssel fested?
                                 – Próbálom mindig ugyanolyan lelkesedéssel festeni minden
                                képemet, ha saját, ha megrendelt, de sokszor a rendelésre készü-
                                lő képek határidőkhöz vannak kötve, így más megközelítéssel
                                kell létrehozzam őket, hogy minél gyorsabban készen legyenek
                                az idővonal fenntartása érdekében.
                                 A saját képeimet, amit gyakorlásból vagy kedvtelésből készí-
                                tek, azokba szeretem bevonni a tudatalattimat is, ami jóval több
                                ideig tart. Van, hogy elkezdek egyszerre négy képet, és azokból
                                mindig az egyiken aktívan dolgozom, míg a másik hármat a
                                tudatalattim emészti és megformálja. Van, hogy álmomban
                                jövök rá egy bizonyos effektre, hogy hogyan is tudnám elérni és
                                beépíteni a látványtervbe. Úgy gondolom, ha engedem a
                                „múzsát” is dolgozni, és nem csak az agyamat, akkor sokkal
                                intuitívabb képeket tudok vászonra vetni.
                                 – A fenti kérdéshez kapcsolódóan: van-e kedvenc képed
                                magadtól, vagy ez időről-időre változik, ahogy technikailag
                                fejlődsz?
  Archer
                                 – Hú, erre nehéz lesz válaszolnom, de azt hiszem a „Character
                                practice – Archer” c. képem egy nagy kilométerkőnek számított,
                                mert akkor kezdtem el nagyon gyakorolni a karakterfestménye-
                                ket, portrékat. Tájképekkel foglalkozom főként, így a humanoid
                                formák létrehozásában kevés a gyakorlatom, de amikor azt az
                                íjász hölgyet megfestettem, akkor úgy éreztem, be tudtam bizo-
                                nyítani magamnak, hogy annyira nem vagyok esetlen a


     6                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11