Page 7 - lidercfeny_akf_202002
P. 7

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                   XII. évf. 2. szám, 2020. február


           Pályázati kiírások    „AZ ÉJJEL HAZAFELÉ MENTEM” – ALKOTÓI PÁLYÁZAT
     Az online Liget folyóirat „AZ ÉJJEL HAZAFELÉ MENTEM”
    címmel hirdet alkotói pályázatot.
    A hívó kifejezéshez bárhogyan kapcsolódó, bármilyen formá-
    ban és hangnemben alkotott, irodalmi igénnyel készült műveket
    (vers, novella, esszé) várunk, amelyek tetszés szerint élhetnek az
    online folyóirat technikai lehetőségeivel (pl. hang-, kép-, film-
    részlet felhasználása). A terjedelmet nem szabjuk meg, de java-
    soljuk, hogy a pályázók előzetesen tájékozódjanak a folyóirat-
    ban megjelenő írások jellegéről.
    Egy pályázó több művet is beküldhet, de kérjük, hogy még
    publikálatlan művekkel pályázzanak. A korábbi online megjele-
    nést is publikációnak tekintjük.            • A pályázat jeligés – a pályamunka fejlécében csak a jelige, a
    A műveket a szerkesztőség email- vagy postacímén várjuk: mű címe és a karakterszám legyen megadva. Az email tartal-
    • palyazat[kukac]ligetmuhely.com           mazza az író nevét és a jeligét – a bírálóbizottság csak a jeligés
    • LIGET | 1122 Budapest, Kissvábhegyi út 4.     műveket látja majd, így a profi és amatőr alkotók is hasonló
    Kérjük, a pályázatban adják meg e-mail címüket. Elektronikus  eséllyel indulnak. A korábbi, A hőség gyermekei pályázaton
    küldés esetén a szövegeket Word file formátumban csatolják a  indult és kötetbe került szerzők természetesen újra pályázhat-
    kísérőlevélhez.                    nak. Az első pályázaton indulók erre e két új pályázatra válasz-
    A beérkező műveket folyamatosan olvassuk, minden pályázó- szanak új jeligét.
    nak elektronikus úton válaszolunk.           • Az antológiába kerülő szerzők díjazása 10.000 forint.
    A szerkesztőség által kiválasztott művek megjelennek az  A későbbiekben angol megjelenést is tervezünk.
    online Liget folyóiratban.               • A pályázó a sikeres pályázat esetén szerződésben átadja
    A sikeres pályázók szerzői honoráriumot és további publiká- novellának magyar és angol megjelenési jogait (nyomtatott,
    lási lehetőséget kapnak.               e-book, vagy bármilyen médiumon). Minden egyes nyertesnek
    Beküldési határidő: 2020. március 9.         szerződést küldünk ezen feltételekről.
    További információ: Horgas Judit           • A pályázaton a szerző csak saját szellemi tulajdonaként jegy-
            palyazat[kukac]ligetmuhely.com    zett művel indulhat (a novella nem érinthet más kiadó által
                               megjelentetett franchise részeként értelmezhető történetet). A
     Forrás: https://ligetmuhely.com/liget/az-ejjel-hazafele-mentem-alkotoi-palyazat/
                               pályázó a részvétellel kinyilatkoztatja, hogy a novella a saját
                               szellemi terméke, ennek kérdésessége esetén a felelősség a szer-
                               zőt terheli.
                               • A pályázati munka interneten, nyomatott formában vagy
                               esteleg más médiumon (pl. hangoskönyv) korábban nem látott
                               világot, az antológiában lesz az első megjelenése.
                               • A sok szerkesztési munkát adó művek már az első rostán
                               kiesnek. A bírálóbizottság csak a kellően megszerkesztett műve-
                               ket kapja kézhez.
                               • A határidőn túl érkezett műveket nem áll módunkban elfo-
                               gadni (javításokat se a korábban beérkezett anyagokhoz).
                                               Articity Kiadó és Média


                              A jó, a rossz és a
                              csavaros (e-könyv)
    A vihar gyermekei – Az áradás gyermekei        Mit tehet az ember, ha valamelyik
    – cli-fi pályázatok
                              madárcsicsergős reggel arra ébred, hogy
    Pályázati feltételek:                párbajoznia kell egy Heckler & Kosch
    Beküldési határidő: 2020. augusztus 31. éjfél.   gyártmányú gőzbanditával? Ráadásul
    Beküldési cím: palyazat kukac articity pont com és klimanovella  az elmúlt hét teljesen kiesett az emléke-
    kukac gmail pont com – kérjük mindkét címre elküldeni. (az  zetéből? Egy csavaros világban senki
    email fejlécében kérjük feltüntetni – A klímanovella-pályázat +  sincs biztonságban.
    jelige)
    Egy szerző egy-egy pályamunkát küldhet be a két pályázatra  Mickey Long gőzcsavaros regényét az
    doc vagy docx formátumban (sorkizárt, 11-es vagy 12-es betű- Underground Kiadó online boltjából
                              lehet megvásárolni:
    méret, Arial betűtípus)                https://undergroundbolt.hu/termek/
    • A terjedelem 10.000 és 40.000 karakter közé essen (szóköz  a-jo-a-rossz-es-a-csavaros-e-konyv
    nélkül)

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12