Page 7 - lidercfeny_akf_202001
P. 7

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XII. évf. 1. szám, 2020. január


    Dave Stark                      ugyanúgy passzolt rá még mindig, mint tizennyolc éves korában.
                               Gyorsan visszament a fürdőbe, hogy befújja magát dezodorral és meg-
    Vakrandi                       mossa a fogát, ami a hajmosás mellett szintén egy időszakos tevékeny-
                               sége volt. Még a fésűjével megigazgatta kicsit a haját, és így már össze is
                               állt a kép, indulhat a randira. Hopp! Számára egy apróság majdhogynem
                               kimaradt: erre az estére vett egy csomag óvszert, ha esetleg nagyon jól
                               alakulna a randi. Első alkalom, szörnyen izgult, de igyekezett, hogy min-
    István az izmait a tükör előtt feszítette, már ha egyáltalán volt neki a  den sikeresen menjen majd.
    csonton és bőrön kívül, de ő mégis Arnold Schwarzeneggernek látta  Ránézett az időre a telefonján: 18:28 volt, két perc múlva itt lesz a busz
    magát. Miután elégedett lett az alsógatyás pálcikatest látványával, elkez- a háza előtt.
    dett készülődni a randira. Bement a fürdőszobába, levetette nadrágját és  Sietve vette föl a cipőjét, kezébe vette az ajándéknak szánt rózsacsokrot
    beállt a forróvizes zuhany alá. Tusolás közben valami régi amerikai slá- és rohant le a buszmegállóba… kár volt, a busz már jóval előtte elment.
    gert énekelt, pedig a szövegét is alig tudta, illetve a címében se volt biztos.  Az étterem húsz percnyi gyaloglásra volt, a randit pedig hét órára beszél-
    Talán a Pretty Woman lehetett. Megmosta rövid, sötétbarna haját, ami  ték meg, még időben odaér.
    utoljára talán másfél hete láthatott sampont, azóta zsíros csimbókokba  Éppen hogy elindult, elkezdett havazni, pedig még csak november
    állt már össze. Miután végzett, lenyírta a borostáját a már alig működő  vége volt, bár amilyen szélsőséges idők vannak, nem lehet rajta megle-
    villanyborotvájával. Dolga végeztével kislisszant a fürdőszobából, át a  pődni. Elkezdett futólépésben haladni, hogy legalább átmelegedjen kissé,
    nappaliba, közben olyan táncot járt, hogy még maga Fred Aister is meg- mert a zakóján csak egy vékonyabb dzseki volt, ami annyit ért, mint rol-
    irigyelné.                      lerral elindulni a Szaharába.
    Egy kis egyszobás külvárosi lakásban élt egymagában. Egyszerű pénz- Háromnegyed hétre ott is volt már a város egyik igazán puccos étter-
    tárosként dolgozott a helyi szupermarketben. Nem igazán járt sehova  ménél, ahol megbeszélték a randit.
    szórakozni ifjabb korában sem, nem ismerkedett csinosabbnál csinosabb  István az indulás előtt számolgatott, és az jött ki neki, ha mindketten
    lányokkal, inkább otthon maradt és nyomta a Call of Duty-t és a GTA-t.  csak egy-egy tányér salátát esznek pohárnyi víz kíséretében, akkor is
    Viszont most huszonhat éves korára tett valamit az ügye érdekében:  rámegy az egészre a félhavi fizetése, annyira drága ez a hely. Várt kint tíz
    regisztrált egy társkereső oldalra, ahol összeismerkedett egy vele egyko- percet, de nem jött, úgy gondolta, inkább bemegy, hátha ott van Ő is.
    rú hölggyel, aki egy bankban dolgozott és ma végre együtt vacsoráznak. Betért, nézett jobbra, nézett balra, sehol se látta. Leült az asztalhoz, ren-
    Bement a szobájába, hogy felvegye az ingét, az öltönyét, amiket utoljá- delt egy üveg bort és szépen elkezdett iszogatni. Elmúlt már hét óra, de
    ra a szakközép idejében vett fel. Illetve erre az alkalomra a sarkmenti  még akkor sem látta azt a csinos hölgyet, akivel már napok óta csak
    kínai üzletben vett egy csokornyakkendőt is. Felöltözött, és minden  álmodott…

    Ann Heart                       melyek a házukban történtek. Nem egyszer volt, hogy halk koppaná-
                               sokat, nyikorgásokat hallott. Álmában olykor az öreg jelent meg és
    A halottlátó                     segítségért kiáltott. De volt olyan is, mikor teljes alakban jelent meg és
                               átlibegett a szoba egyik végéből a másikba, majd abba az irányba
                               mutatott, ahol a háza állt. Ann rémületében nem értette, mit akarhat a

                               tét házában, tudatosult benne, hogy mit is próbált közölni. Legalábbis
    Ann mozdulatlanul lapult a fűben. Még lélegzetét is visszatartotta,  kísértet, csak napokkal később, mikor megtalálták Mike bácsi holttes-
    nehogy kitudódjon jelenléte. Élvezte, ahogy a lágy szellő által életre  ő azt hitte, de pár napra rá ismét megjelent szobájában.
    keltett fűszálak cirógatják bőrét. A mezőn nyiladozó színes vadvirá- Elhatározta, hogy úgy csinál, mintha észre sem venné, bár ez volt a
    gok és bokrok illatáradatától kissé megbódult. Eszébe juttatta gyer- legkevésbé betartható ötlete, hiszen ki ne rökönyödne meg egy lebegő
    mekkorát, mikor testvérével játszottak együtt a házuk mögötti hatal- entitás láttán? Valamit muszáj volt kitalálnia, amit be is tartott, ám
    mas mezőn. Imádta azt a helyet. Mindenkitől távol volt, biztonságot  ezzel csak magára haragította az öreg szellemét. Így már a családot is
    és nyugalmat adott. Volt egy tó is nem messze a házuktól, ahová  rettegésben tartotta. Éjszaka, mikor mindenki aludt, csak Ann nem,
    édesapjuk szokott elmenni pecázni. Néha ő is vele tartott, csak hogy a  lépteket lehetett hallani, és volt olyan is, mikor az ajtók maguktól
    papa ne legyen egyedül. Testvére sosem ment velük, mert unalmas- csapódtak be, pedig egy ablak sem volt nyitva. Az egész család rette-
                               gésben élt, de ezt Ann nem hagyhatta. Fogta magát és elment a ház-
    nak tartotta a horgászást. Ilyenkor Ann figyelte, ahogy apukája nagy  hoz. Ezt a pillanatot milliószor lejátszotta a fejében. Mikor meghallot-
    gondossággal felszereli botjait. Míg papa a halra várt, a lány addig  ta a zuhanó repülőgép hangját, mely pont az ő házukba csapódott be,
    felfedezte a tó vadregényes környezetét. Hiszen az nem volt olyan  majd nagy robbanással felrobbant. Ott lett vége csodálatos gyermek-
    unalmas, mint ahogy azt Pat hitte. Tele volt élettel. Hangyákkal, lep- korának. Megtörték. Megtörték lelkét, mely addig tiszta volt és ártat-
    kékkel, rovarokkal, madarakkal, amiket szeretett megfigyelni. Már  lan.
    ekkor elhatározta, hogy biológus lesz.         Beletelt néhány évbe, mire feldolgozta a tragédiát. Sok ember segí-
    De ahányszor kijöttek ide, mindig ránézett az üresen ácsorgó fapad- tett neki, sok barátja is lett. De különleges képességétől nem szabadult
    ra, melyen Mike bácsi üldögélt. Hiányzott neki az idős úr. Nagyon  meg. Idő közben meg kellett tanulnia együtt élni ezzel a tehetségével
    kedves volt, mindig mesélt valami történetet az életéről és mindig volt  és átok helyett áldásnak tekinteni rá. De sikerült. Sok szellemmel talál-
    nála finom cukorka, melynek ízét Ann imádta.     kozott, kik segítséget kértek tőle. Kik jelenlétükkel, kommunikáció-
    Egy puffanó hang hallatán visszatért a jelenbe. Kezében ott volt  jukkal megijesztették még élő szeretteiket, pedig ártani nem akartak,
    Nikon tükörreflexes gépe, melyet egy virágon felfelé tartó katicára  csak tudatni velük, hogy még ott vannak, még nem léptek át a fényka-
    fókuszált, de annyira elkalandozott, hogy idő közben a célba vett  pun. Mikor az élők Ann segítségével szembesülhettek elhunyt roko-
    alany már kimászott a képből. Kissé fáradtnak érezte elméjét, így  naikkal, megbékéltek és így el tudták engedni családtagjaikat. Mert a
    inkább elpakolta fényképezőgépét és elterült a fűben. Az életben,  halál után nem csak az élőknek rossz.
    mely ott zsongott körülötte szüntelen. A nap meleg sugara átsütötte  Annak a reményében jött vissza ide, hogy lezárja múltját, hogy ő
    minden porcikáját. Élvezte ezt a pillanatot. A madarak csicsergése  maga is megbocsátást nyerjen, még ha oly nehéz is itt lennie. Mert
    ellazította.                     nehéz volt, hiszen családja még mindig élhetne, de az élet kegyetlenül
    Határozottan úgy gondolta, hogy minden akkor kezdődött, mikor  elvette őket. Sokáig azt kívánta, bárcsak ő is meghalt volna, akkor
    Mike bácsi meghalt. Próbált vele kommunikálni, de akkor ő még kis- most lelke nem szenvedne hiányuktól, de rájött, nem lehet önző.
    lány volt és megriadt a különös, megmagyarázhatatlan jelenségektől,  Segítenie kell másokon.

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12