Page 7 - lidercfeny_akf_202311
P. 7

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XV. évf. 11. szám, 2023. november    elindulnak A-ból B-be, abban nem csak az a kihívás, hogy  című kötet fektette le. Kiválóan tudunk együtt dolgozni
    ne támadjanak rájuk útonállók vagy vadállatok. Ha,  Gyulával, szerintem gondolatolvasó!
    tegyük fel, nincs közel s távol egyetlen útonálló vagy vad- – Azt hallottam, hogy dolgozol egy másik Ammerúniás
    állat sem, akkor sem tréfadolog napokig gyalogolni a ter- történeten is. Erről mit lehet tudni?
    mészetben tök egyedül, minimális felszereléssel. Száz  – Hajaj, többön is! Előkészületben van a Ködcsempész
    szónak is egy a vége, amikor fantasyt alkotunk, akkor is  folytatása, valamint a már említett Sötételf – Maszkok, és
    alaposan bele kell gondolni, bele kell helyezkedni abba,  a világleírás. A következő regényem közvetlenül a
    amiről írunk, hogy hiteles legyen, és az a legjobb, ha a  Ködcsempészre épül, a Maszkok pedig több szálon kap-
    lehetőségekhez mérten személyes tapasztalatokra is  csolódik hozzá.
    helyezzük a leírtakat, hiszen ettől lesz életszerű.
                               – Úgy általában honnan veszel ötleteket, inspirációt az
    – Mennyiben tér el a Ködcsempész stílusa az előző két  írásaidhoz? Az irodalomról már beszéltünk, de vannak-e
    regényedtől?                     esetleg olyan filmek, sorozatok, zenék, amelyek hatással
    – Teljesen más a nyelvi regisztere, világa pedig inkább a  vannak rád? Vagy esetleg teljesen máshonnan „találnak
    klasszikus/grimdark fantasykre hajaz. Itt is bőven akad- meg” ezek a dolgok?
    nak azonban erkölcsileg vitatható döntések, a szereplők  – A legkülönfélébb forrásokból merítek. Meg szoktak
    pedig nem éppen makulátlanok. Ez a regényem nem  ihletni emberek, akár olyanok is, akiket nem ismerek sze-
    olyan polgárpukkasztó, gyomorforgató, mint a korábbiak,  mélyesen – például Charles Bukowski. Az írásainak is
    sokkal könnyedebb azoknál. A Ködcsempész egy nagyon  rajongója vagyok, őt magát pedig egyenesen imádom.
    szerethető gazfickó pörgős, lendületes története.   Számtalan ponton tudok kapcsolódni hozzá, így ő példá-
    – Nehéz volt váltani a mágikus realizmus során meg- ul rendkívül inspiráló a számomra.
    szokott nyelvi világodról erre az újra, a dark fantasyre? Zenék: igen, a zene is fontos inspiráció, azaz inkább
    – Csak szokni kellett. Előző regényeim, főleg A rendszer  katalizátor. A Ködcsempészhez és a készülő Sötételf –
    ellensége meglehetősen trágár és morbid, hiszen a valósá- Maszkokhoz több konkrét zeneszámot is tudok kötni, bár
    got ábrázolja. Aki kényes az ilyesmire, a Ködcsempészbe  igencsak diverz lejátszási lista lenne belőlük, mert a
    nyugodtan belevághat, mert ezúttal talpig úrinő voltam. vidám, lendületes dance-től a mély, szívhez szóló
                               Metallicáig, minden lenne rajta. A zene általában abszt-
    – A Ködcsempész borító-               rakt módon inspirál: noha néha egy-egy mondat is meg-
    ját is szintén az a Pozsgay              fog a szövegből, sokkal jellemzőbb, hogy egy dallamvilág
    Gyula készítette, aki az               hat rám. Sportolás és vezetés közben szoktam leginkább
    eddig megjelent Ammerú-               zenét hallgatni, a sport+zenehallgatás kombó különösen
    niás kötetek borítóit meg-              inspiráló tud lenni.
    alkotta. Közösen dolgoz-
    tatok a borítón?                    – Hogyan tovább? Mik a rövid- vagy hosszútávú terve-
    – Igen, természetesen.               id?
    Elmondtam neki az elkép-                – Jelenleg a Ködcsempész folytatásán dolgozom.
    zeléseimet – mivel a                 Folyamatban van a világleírás is, bár ehhez már elkészült
    Ködcsempész karakter-                 a saját anyagrészem zöme. Ha kész a KCS2, előveszem a
    központú,   koncepció                Maszkokhoz írt fejezeteimet, és véglegesítem őket. Közben
    szempontjából a Leceai               elkezdem a harmadik itteni regényemet... satöbbi, satöbbi.
    játszma borítója volt az              Szerencsére sok projekt van, hosszú a lista, és buzog ben-
    etalon. Ehhez jött hozzá              nem a motiváció.
    Baar-Shagŷr, a sötételfek              – A szerkesztőség nevében köszönöm, hogy szántál ránk
    tartományának  vöröses                az idődből, és válaszoltál a kérdéseinkre! Ezúton is
    színvilága, amelynek alap-              további sikeres irodalmi munkát kívánok!
    jait a Sötételf – Vérkövek             – Én pedig köszönöm szépen a lehetőséget!

    Facebook: Lidércfény Online • info@lidercfeny.hu • www.lidercfeny.hu                  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12