Page 7 - lidercfeny_akf_202005
P. 7

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XII. évf. 6. szám, 2020. május


    Carun


    Banjo Joe balladája    Együgyű Bill sosem az eszéről volt híres, mégis volt benne vala-
    mi karizmatikus és szeretni való. Lehet, a foltos overallja tette,
    vagy a birka-rágta szalmakalapja, de a többség egyértelműen a  Miután Bill végzett folyó-ügyeivel, egy friss plakátra lett figyel-
    kedvesen csillogó, kék szempárnak tudta be ezen képességét.  mes, amit nemrég szögelhettek ki a távírópóznára. Közelebb
    Sokat ugratták, de mivel Bill nem ismerte a rosszindulatot, így ő  lépett, miközben eligazgatta magán csupafolt overallját, és össze-
    maga is jókat nevetett a saját kárán.         szedve minden tudását a betűk olvasása terén, halkan motyogta
    Kora délután volt; Bill átizzadva üldögélt a szalon egyik pecsé- maga elé:
    tes asztalánál. Miután kiganézott Mr. Ferguson, a szalon tulajdo- – Ba-ba-ba… Az istenit, de nehéz szó ez… B-a-n-j-o. Ez az! Banjo
    nosának disznói alól, és ellátta a vendégek lovait, úgy döntött,  Joe. Száz… ööö, nem ez három nulla… szóval, izé… ezer dollár. A
    iszik egy pohárral. Talán ma este a többiek megengedik, hogy  mindenit! – Együgyű Bill a meglepetéstől majdnem felkiáltott, de
    pókerezzen velük egy kicsit. Épp a beugró öt dollárt számolta le  még időben a szájára tapasztotta kezét. Szemei a csodálkozástól
    maga elé, mikor síri csend támadt a helyiségben.   kidülledve fixírozták az elnagyolt rajzot az írás alatt. Semmi két-
    Az ajtóban egy idegen állt. Az út porától koszosan, fáradt tekin-
    tettel nézett végig a társaságon. Billnek egyből feltűnt a válláról  ség nem volt: a plakátról újdonsült barátjának képe köszönt vissza
    bőrszíjon lógó banjo, míg a többi vendéget az oldalán viselt két,  rá. Bill magához vette az írást, és azonnal az illetékes irodájához
    kopott markolatú revolver kötötte le.         sietett.
    – Hé, ide! – intett Bill az idegennek. – Mr. Ferguson, egy  Buckingham sheriff épp a délutáni tea elfogyasztására készült.
    whiskey-t a barátomnak.                Az ősei között angol nemeseket felvonultató férfi hűen őrizte
    Az ajtóban álló férfi gyanakvón pillantott Együgyű felé, de az  népe tradícióit – a biztonság kedvéért azért kevert egy deci helyi
    ingyen ital említése meghozta a kedvét az ismerkedéshez. Pödört  whiskey-t is a teához, nehogy felmenőinek amerikai fele megha-
    egyet sűrű, fekete bajuszán és az asztalhoz lépett.  ragudjon rá. Éppen azon tűnődött, hogy teasüteményt vagy kol-
    – Köszönöm – mondta, miközben a falnak támasztotta hangsze- bászt fogyasszon-e förtelmes itala mellé, amikor Együgyű Bill
    rét és helyet foglalt. – Azt hiszem, ez az első város életemben, ahol  beviharzott az irodába.
    ilyen szívélyesen fogadnak.              – Na, mire ez a nagy sietség, fiam? Tán valaki ellopta az eszed?
    – Nem tesz semmit. A mamám mindig azt mondta, hogy bánj  – Sheriff – kezdett bele Bill, miután kifújta magát –, azért jöttem,
    úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak.  hogy behajtsam az állam tartozását!
    – Igazán bölcs asszony.                Buckingham feljebb tolta homlokán a kalapját és értetlenül
    – Csak volt. Sajnos a mama tavaly télen meghalt medvetáma- meredt Együgyűre.
    dásban.                        – Hogy mi a francot akarsz? Bökd már ki, mert kihűl a teám!
    – Sajnálom, kölyök.                  – Nézze, itt áll feketén-fehéren. – Óvatosan kigöngyölte a plaká-
    – Biztos örülne, ha látná, mennyi hasznát veszem a bölcsessége- tot és az asztalra rakta. – Ezer dollár jár az én kedves barátomnak,
    inek. Bill vagyok, de itt mindenki Együgyűnek szólít. Banjo Joe-nak, akit én csak úgy nevezek, Jojo.
    – Aha, így már mindent értek. Engem Banjo Joe-nak hívnak, de
    a barátaimnak csak Jojo.                – Mit komédiázol itt, te félkegyelmű?
    – Ó, bárcsak nekem is ilyen jó nevem lenne, de azért nem  – Ide azzal az ezer dollárral, sheriff, hadd adjam oda a barátom-
    panaszkodok.                     nak!
    Bill olyan ártatlan bambasággal vigyorgott Joe-ra, hogy a férfi  – Várjunk csak egy kicsit! Azt mondod, te tudod, hogy hol talá-
    akaratlanul is azonnal megkedvelte ezt a szerencsétlen fickót.  lom ezt az embert?
    Biztos ő a város bolondja – gondolta, majd egy nyeletre lehúzta  – Már hogyne tudnám, itt van a szalonban. Amint ideadja a
    italát.                        pénzt, én visszamegyek hozzá, ő pedig egész este zenélni fog
    – Mondd csak, barátom, éhes vagy?          nekem. Még a Teli tárral megy a cowboy a borbélyhoz című nótát
    Banjo gyomra hangos korgással válaszolt a kérdésre. is ismeri.
    – Mint a farkas! Három napja csak gyökereken meg gyíkokon  Buckingham sheriff hitetlenkedve dőlt hátra a székében.
    élek.                         – Először is: az a cowboy a bordélyba megy. Másodszor pedig:
    Több se kellett Együgyűnek: rendelt egy adag hagymás babot  fiam, lehet, hogy olyan egyszerű vagy, mint egy faék, de épp most
    újdonsült barátjának, és boldogan figyelte, hogy az disznó módjá- kerestél magadnak ezer dollárt.
    ra tömte magába a langymeleg ételt.          – Tényleg? Még ilyet! Hát én is veszek magamnak egy banjot és
    – Jojo, te valami vándormuzsikus vagy?        Jojoval együtt bejárjuk az egész Nyugatot!
    – Az hát… nyamm… muzsikus… – nyelt egy nagyot és ingének  – Persze-persze – hagyta rá a sheriff, miközben magához vette
    ujjába törölte zsíros száját. – Városról városra járok és… izé, nos…  a puskáját. – Na, gyere, Bill fiam, hadd adjam oda a barátodnak,
    zenélek.                       ami jár neki.
    – De jó, nekem is játszanál valamit? Mondjuk, valami vidám
    nótát. Ismered a Teli tárral megy a cowboy a borbélyhoz címűt?
    – Mármint a bordélyba, nem?
    – Aha! Ezért volt olyan fura, hogy a végén meg se borotválják. A városban még évek múlva is beszéltek a szörnyű tűzharcról,
    – Tudod mit, kölyök, ha hozol nekem egy üveggel az előbbi  ami a szalonban esett meg. Banjo Joe, a hírhedt bandita és gyilkos
    lőréből, én egész este zenélek neked.         nem adta könnyen magát. Két embert megölt, többeket megsebe-
    Együgyű Bill lelkesen rohant a bárhoz, hogy teljesítse barátja  sített, felgyújtotta a disznóólat, majd, amikor megpróbált egy
    kívánságát. Lerakta az üveg whiskey-t az asztalra, majd idegesen  lovat elkötni, Buckingham sheriff egy mesteri jobbossal leterítette.
    toporgott.                       Azt mondják, Banjo Joe három napig ült a cellájában, miközben
    – Figyelj Jojo, kiugrok hugyozni egyet, aztán kezdődhet az elő- egyetlen barátja, Együgyű Bill minden nap meglátogatta, és hamis
    adás.                         dalokat játszott neki vadonatúj banjoján. A hírhedt bandita és
    Banjo Joe csak legyintett és rávetette magát az üveg szeszre. gyilkos a negyedik napon maga kérelmezte, hogy akasszák fel.

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12