Page 7 - lidercfeny_akf_202301
P. 7

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                     XV. évf. 1. szám, 2023. január
    Denken

    Petrezselyem


    – Még egyszer nem fogok szombati műszakban helyet-  be. A Zoli szerint franciául kezdett hadoválni. A részeges
    tesíteni! – morfondírozott Tamás, ahogy haladt keresztül  Královics meg azt hitte, csak hülyéskedik, mindenkinek
    a takaros kis ház udvarán. – Akárhányan kergüljenek meg  bordóit akart kikérni. Nagy műsor lehetett, he’, kár, hogy
    vagy jelentsenek beteget. Ebbe a dög melegbe’ biztos nem!  nem láttam. Na ott beljebb az mi lesz?” – nyomta be a
    Na! Ez már mindjárt más. Azért a vastag vályog csak tud  kezét egy sor üveg mögé a kredenc másik oldalába.
    valamit – lépett be a házba.
    – Megjöttem! – kiáltotta a hűvös lakásba és rúgta le a  „…ezért sem nevezném konkrétan betegségnek, mivel a módo-
    poros cipőt a bejárati ajtó mellé.          sult tudatállapotot kiváltó okot, dolgot, tényezőt eddig nem
    – A konyhában vagyok, szívem! – jött a válasz.    sikerült felderíteni csak elméletekkel találkozhatunk világszerte
    „Szívem? Mi a fene, még drágámnak se szólított soha”  is, konkrétumokkal sajnos nem. És bár az esetszámok csökkenést
    – gondolta Tamás útban az előtérből a belső szoba irányá- mutatnak, a jelek szerint sok lehet a felderítetlen eset. Ezért is
    ba.                          kérjük a lakosságot, hogy forduljanak a felállított hatósághoz, ha
    – Leves a kisasztalon!                szindrómára utaló jeleket tapasztalnak magukon vagy a környe-
    És valóban ott volt felszolgálva a rózsamintás tányér- zetükben, mert, mint tudjuk, a módosult tudatállapotú szemé-
    ban.                         lyek önmagukra és akár a közvetlen környezetükre is veszélyt
    „Levessel várt? Jó lesz! Így délután háromkor megteszi.  jelenthetnek.
    De mi ez a saláta benne?” – pislogott Tamás a gőzölgő  – Köszönjük! Nemes Éva szakpszichológussal beszélgettünk,
    lére, amely tetején egész petrezselyem levelek úszkáltak.  a megalakult MST-szindróma kezelő hatósági szerv koordináci-
    – „Ezt általában össze szokta vágni apróra… Megint újít  ós…”
    valamit. Talán ehető. Csak kicsit forrónak tűnik még. Na,
    várjunk vele!”                     „Na, ez jó lesz, ez a whisky. Úgyis utálom. De legalább
    – Összeszedem az ajándékot! – lépett az üveges kredenc  márkásnak tűnik. Remélem, nem ebből akar majd megkí-
    irányába, de már automatikusan kézbe kapta a tv távirá- nálni. Mondjuk, ha előszedi megint azt a kerítésszaggatót,
    nyítóját is.                     tuti a Réka nem enged csak ide a kanapéra. Vagy lehú-
    – Oké! – érkezett a válasz.             zunk kártyázni az alagsorba egész éjszakára, ők meg
    – Ennek a Zoli gyereknek, ha már negyvenes, nem egy  eltrécselnek a Kingával meg a barátnőivel, mint múlt-
    hatos sörrel kéne kiszúrni a szemét – tolt félre pár doboz  kor… Hát ez?” – A kredenctől elfordulva pont belátott a
    sört egy olcsó kevert társaságában, ahogy ásta be magát a  nyitott hálószobaajtón, az ágyon ruha kiterítve. – „A kék
    kredenc belső felébe. Közben a tv is bevillant a félárnyé- ruha? Ezt csak színházba szokta felvenni.”
    kos szobába.                      – R... – De az é-t már elharapta.
                               „Megint megorrolt valamiért, azért rakta ki, vagy rá
    „…ez a felállított új hatósági szerv nem csak koordinálja  akar venni valamire, azért ez a szívemezés is. Tuti! Mert a
    országosan az MST-szindróma ügyét, hanem egyben első  Kingát a Zoli mindenhová viszi. Ja ha tudná. Meg én utá-
    vonalban fogadja az új eseteket is. Természetesen attól függetle- lom a színházat. A hülye komédiákat, amin olyan jókat
    nül, hogy részleges tudatzavarról vagy a teljes személyiség  röhögnek a barátnőivel. Vegyen fel, amit akar! Nem szó-
    megváltozásáról legyen szó.              lok! Azért se!” – rakta le a whiskyt a kis asztalra majd leült
    – Igen, a kép alján már láthatják nézőink a folyamatosan hív- a leves elé a kanapéra.
    ható ingyenes telefonszámot, és kérdezném: tudunk e már előre-
    lépést akár más országban is a betegség eredetének felkutatásá- „…ha már elmélet, az MST-szindrómával kapcsolatosan egy
    ban…”                         igazán különleges vendégünket köszöntöm, Illés Csaba fizikust,
                               ha jól értelmezem az anyag és atomkutatás professzora.
    – Réka! Megy a kibeszélős műsorod! – kiabált Tamás,  – Igen, tömören! Jó napot kívánok!
    közben két kézzel tologatta félre a nem tetsző üvegeket. – Ahogy jelezték, egy különleges elméletet hozott nekünk a
    – Főzök, szívem! – érkezett a válasz némi edénycsörgés- szindrómához kapcsolódóan.
    sel párban.                      – Erre kicsit pontatlan az elmélet meghatározás.
    „Há’, már megint ez a szívem. Pedig ezt a műsort nem  – Elnézést, de hogyan is nev…
    szokta kihagyni. Mondjuk hetek óta ugyanazt fújják. Már  – Nem probléma! De kezdjük is talán onnan, hogy az ön által
    unalmas. De mi a csudát főz, ha vendégségbe megyünk?  szindrómának nevezett jelenség először mutatta jeleit. Még az
    Mondjuk a Kinga főztjénél még az övé is jobb, hehe” –  előttem szóló igazgatóasszony is említette, hogy eddig kiváltó
    kotorászott tovább. – „Még egy normális pia sincs, és már  okot nem találtak. És bár folyamatosan kutatják és monitorozzák
    venni se tudnék, bolt ilyenkor persze nincs, a Kalapos  a környezetünket és a jelenséggel érintett embertársainkat is,
    presszó is bezárt. Szegény Lajos a pult mögött csavarodott  rossz helyen keresik a válaszokat.    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12