Page 13 - lidercfeny_akf_202009
P. 13

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                 XII. évf. 9. szám, 2020. szeptember


    Dave Stark


    A vacsora találva    Az izzadság patakokban folyt le róluk, valami nagyon  - Veszed le róla a mocskos kezedet, Te… Te… mocskos,
    meleg helyiségben lehettek.              pszichopata vadállat!!
    Talán egy kazánház - gondolták, de a szemükre kötött  - Josh, hagyd... kérlek, ne hergeld fel…
    kendő miatt nem tudták megállapítani.         - Még hogy hagyjam?? Megvesztél?? Ez az örült még itt
    Húszas éveik végén jártak, éppen aznap este jegyezték  simán elkezd téged tapizgatni!! És én csak itt üljek egy
    el egymást egy romantikus vacsora közben. Ő volt Josh és  helyben nyugodtan…
    Pamela. Még a gimnáziumi éveikben ismerték meg egy-  A nagydarab melák hümmögött magában, odalépett
    mást, együtt jártak a Lángrózsák nevű biológia szakkörre.  egy asztalhoz és felvett róla egy kalapácsot, amivel egye-
    Joshnak már első pillanattól kezdve tetszett, de Pamela  nesen Josh fogai felé célzott. Legalább négy fogának a
    inkább kerülte Josht, mivel ő akkoriban punk volt. Végül  maradványait köpte a padlóra egy kis véres nyállal
    egy projektbe osztották be őket, és a sok munka és a szak- együtt. Nem volt mese, nyugton kellett maradniuk és
    kör mellett elkezdtek egyre gyakrabban találkozgatni és  hagyni, hogy nyugodtan azt tegye velük ez a melák, amit
    egymásba szerettek. Egy egyetemre is jártak, csak külön- csak akar. Bár Pamela egyszerűen nem akart megnyugod-
    böző szakra: Pamela jogásznak, Josh pedig pszichológus- ni mégsem, és inkább átvette Josh szerepét.
    nak készült.                      - Te kis rohadék!! Remélem, tudod, hogy a város legjobb
    Február 14-e: Valentin nap, már 10. éve jártak, sőt 3 éve  ügyvédjét kaptad el… ha kijutok innen élve, teszek róla,
    össze is költöztek. A város legjobb éttermében, az Arany  hogy még a rothadó hullád is a rácsok mögött legyen!!
    Homár Étteremben ünnepelték meg ezt a jeles napot. Josh  - Pamela… mit csinálsz?? Nem azt mondtad, hogy nem
    még előzetesen megkérte a szakácsot, hogy az eljegyzési  kéne felhergelni?? Még a végén Téged is bánthat!!
    gyűrűt a desszertbe rejtse el. Hazafelé tartottak, útközben  - Szarok rá, úgyis a rácsok mögött fogja végezni – ezen
    a gyermekvállalást tervezték meg. Mire a házuk elé értek,  a melák ismét hümmögött egyet és akkora pofont adott
    mindkettejükre hátulról ütést mértek és minden elsötétült  Pamelának, hogy felborult a székével együtt.
    számukra, végül abban kazánházban tértek magukhoz.   - Túl nagy a szátok, be kéne varrnom – szólalt meg
    - Josh… Josh… mégis hol vagyunk? – kérdezte kétség- dübörgő hangon. – Tudom, hogy kik vagytok Josh
    beesetten Pamela.                   Stephenson, pszichológus és Pamela Crowl, jogász.
    - Nem tudom, szívem... talán valami kazánház lehet ez.  - Mit akarsz tőlünk? – kérdezte Josh. – Ha pénzt akarsz,
    - De mégis miért raboltak el minket? Mi rosszat tettünk?  akkor megadjuk, csak mondj egy számot akármennyi nul-
    - Valószínűleg valamiféle mocskos embercsempészek  lával a végén, megadjuk.
    lehettek...                      - Nem kell a pénzetek, a megrendelő már kifizetett.
    - Vagy esetleg ez is annak a Billy haverodnak egy újabb  - Mi... miféle megrendelő?? – akadtak ki mind a ketten.
    hülye tréfája.                     De a melák csak nevetett magában. Rápillantott Pamela
    - Nos, megkönnyebbülnék, ha valóban az lenne.    kezére, és meglátta a csillogó eljegyzési gyűrűt rajta.
    Az igazságra már nem kellett sokáig, miután magukhoz  Valamit mintha motyogott volna magában, de nem értet-
    tértek, körülbelül 15 perc múlva kinyílt a meleg helyiség  ték, végül az asztaláról fölvett egy rozsdás fűrészt és
    nyikorgó vasajtaja. Valaki dübörgő léptekkel jött be,  levágta az ujját. A levágott kis csonkból csak patakzott ki
    lekapta mindkettőjükről a szemkendőt, majdnem megva- a vér, torkaszakadtából üvöltött és úgy sírt, akár egy
    kította őket a lámpa fénye. Bár talán titkon legszívesebben  újszülött. Félt, hogy elvérzik, bár nem csodálkozott volna,
    megvakultak volna, minthogy lássák azt a pacákot, aki  hogy ez a célja ennek pszichopata hentesnek. Végül ama-
    bejött hozzájuk: legalább 2 méter magas, talán szélességre  tőr varratokkal bevarrta az ujja helyét, és csak lelocsolta
    is akkora volt. Véres kötényt, szakadt, mocskos ruhát  egy üveg vodkával fertőtlenítés gyanánt.
    viselt és arca… Mintha a tűzbe nyomták volna, az egyik  - Ezt az ujjat elrakom emlékbe – kirántott egy furcsa
    szeme helyén üvegszem, a hajából csak néhány hosszabb  nyakláncot a pólója alól, amin különböző testrészek és
    tincs volt. De a vigyora mindennél rémisztőbb volt, szinte  szervek voltak. – Ujjam még úgysincsem a kabalámon,
    a füleiig ért fel, olyan volt akár, mint egy pszichopata  pláne nem egy ilyen csillogó gyűrűvel.
    mészáros. Alaposan végigmérte Josht és Pamelát, mind- - Te mocskos… szemét köcsög… neked véged van,
    kettőjük erében megfagyott a vér. Ezután fölvett egy  kifoglak nyírni!! – kiabált Pamela.
    maszkot, amilyet Hannibal Lecter viselt, ezzel már tuda- - Hm, szerintem pont én foglak téged, de még nem
    tosult bennük, hogy ez az „ember” biztosan egy pszicho- most... jól elszórakozok mindkettőtökkel. – kiment a
    pata.                         helyiségből és bezárta maga mögött a vasajtót.
    Először Pamelához lépett, bőrkesztyűs kezével végigsi- Talán csak pár perc, de akár több óra is eltelhetett, mégis
    mogatta az arcát. Végigfutott rajta a rémület, Josh pedig  örökkévalóságnak tűnt, mire visszatért. Egészen addig a
    egyszerűen dühbe gurult.               nagy meleg miatt mind a ketten már a kiszáradás és az

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18