Page 9 - lidercfeny_akf_202107
P. 9

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XIII. évf. 7. szám, 2021. július


    a színpad, félek, hogy teljesen beszakad és elnyel, minden ijesz- meg se tudnám fogni őket, túl kicsik. Jéghideg szódával locso-
    tően mozog és hullámzik, mégis kristálytiszta a kép, nem szédü- lom a lábamat, az lemossa mindet és hűsít is. Frissíti a vérkerin-
    lök egyáltalán. Kapaszkodom a padlóba, kimászok valahogy, és  gést, hamarabb készen állok a következő körre. Nagy nehezen
    a többiek segítenek felállni. Egybefolyik, összeáll a tömeg, nő a  kimászok. Iszom a szódából, majd a fejemre nyomom a szifon
    zsongás, visszhangzik minden, ennek ellenére tisztán, egyen- maradékát. Csak amikor kiürül teljesen, akkor veszem észre,
    ként hallok mindenkit, minden zörejt. Lelassul a szívverésem,  hogy rossz színpadon vagyok, a közönség segítségére most nem
    nem kapok levegőt, mintha Godzilla ülne a mellkasomon.  számíthatok. Nekem viszont gyors pánikszerviz kell, ezért a
    Gerjednek az erősítők, senki nem találja az ütemet, csak a füst és  telefonos segítséget választom, de még nem hívhatom a pszichi-
    lábdob, meg a basszus zakatol a fülekben. A hangmérnökök  áterem, max. a következő körben, a visszataps alatt. Minden
    szünetre mentek?                   lelassul, szerencsém van, ahogy mélyről zúg a basszus, fretless
    A közönség egy hatalmas, csápoló százlábú, ezerfejű korpusz,  javul az állapotom. Felveszem a napszemüveget, mert annyira
    elsöprő szembeszélben vigyorog rám az ördögi maszkok fala,  vakítanak a reflektorok, hanyatt dőlök, minden egyes fotont
    összevissza, ütemtelenül csápolnak. Lepattanok a falról, vissza- érzek a bőrömön, csiklandoznak, nevetve számolgatom őket,
    húz a mélység. Megbénulok, valami bekattan bennem, bizsereg  némelyiknek nevet adok, hiperérzékeny lettem.
    a lábam, csíp, mintha hangyabolyba léptem volna, lenézek, de  Végre vége a koncertnek, lassan elcsitul minden, kisétálok a
    nem látok semmit... Derékig beszakadt alattam a színpad, mély- még mindig hullámzó folyosón a szabadba, mélyre szívom a
    ről hörgök, ahogy elnyel a sötét, egyedül maradtam, forog a  friss levegőt. Micsoda trip volt! Már nem szédülök, lassan meg-
    koncertterem. Szédülök, lehet, napszúrást kaptam az úton, zak- nyugszom, és érzem, hogy kezd kitisztulni a fejem. Hajnalodik,
    latott minden, tiszta lázálom, hülye hangyák, hogy tudnak csíp- úgy döntök, az lesz most a legjobb, ha felmászok egy szivárvány
    ni... milyen gyorsak, fel-alá rohangálnak a lábamon, nem látom  hátára, és onnan, a magasból nézem majd a napfelkeltét. Közben
    a lábaim a színpad alatt, de tudom, ez az az apró, vörös fajta,  felhívom a lélekdokim, azt hiszem, lesz mit mesélnem neki.

    n13

    Az aranyhal újratöltve


    Tódor már hajnal öt óta kint volt a tavon, de a kapásjelzők  A hal nem fejtett ki túl nagy ellenállást. Nemsokára már előtte
    még mindig úgy álltak, mint a cövek. Egy apró moccantás vagy  körözött a sekély vízben. Sikerült megpipáltatnia, és akkor meg-
    rándítás sem volt.                  pillantotta. A hal tényleg nem volt egy óriás, de azért kicsi sem.
    – Mi van ezekkel a halakkal? – dörmögte divatosra nyírt baju- Az az igazi, másfeles forma ponty.
    sza alatt. – Hozzá se nyúlnak a mézes kukoricához…   Tódor óvatosan a vízbe tette a merítőhálót, és a horgászbottal
    Kezdett ideges lenni. Sikeres üzletember volt, aki sikerét főleg  finoman játszva beleterelte a halat, majd óvatosan kihúzta a
    rámenősségének köszönhette. Nem bírta elviselni, ha nem úgy  partra, és a halmatracra fektette. Gyönyörű tőponty volt. A nap
    alakulnak a dolgok, ahogy azt eltervezte. „Mindenki egyért,  megcsillant óaranyszínű pikkelyein, sötét árnyalatú úszóin.
    mindenki énértem!” Ez volt a kedvenc jelmondata.    Tódor éppen a horgot próbálta kioperálni a szájából, amikor a
    Kicsit gondolkodott, majd elhatározásra jutott. Kivette az  hal váratlanul megszólalt. Mindjárt a lényegre tért.
    egyik háromhatvanas botot, és újra megtöltötte az etetőkosarat,  – Ha visszadobsz, teljesítem három kívánságodat!
    aztán feltette az apró, hatos horog csalitüskéjére az új szerze- A horgász meglepetésében majdnem hanyatt esett.
    ményt. Egy darabig büszkén nézegette. Az új csodacsali! 8 mm  – Te… Te beszélsz? Bakker, pedig ma nem is ittam!
    Tornado Wafters, vajsav és ananász. Ha erre sem lesz kapás,  – Persze hogy beszélek, én vagyok a mesebeli aranyhal.
    hazamegyek – fogadkozott. Jó messzire bedobta a fenekező sze- – Ne ba…
    reléket, megvárta, míg kifeszül a zsinór, beállította a kapásjelző- – De igen, ez van, és ha visszadobsz a vízbe, ahogy azt az
    ket, majd megismételte ugyanezt a rituálét a másik bottal is. előbb már mondtam, hálából teljesítem három kívánságodat!
    Újra a várakozás feszült percei következtek. Némán figyelte a  Tódor se köpni, se nyelni nem tudott a megdöbbenéstől, aztán
    rod-podon pihenő horgászbotjait. A kapásjelzők még mindig  pár, csak számára ismert eszközzel meggyőződött róla, hogy
    olyan mozdulatlanul álltak, mintha odaragasztották volna őket.  nem álmodik, és nem őrült meg. Akkor ez tényleg egy beszélő
    Ránézett a Rolexére: háromnegyed hét múlt pár perccel. A nap  hal! Nagyon durva!
    már felkelt, és erősen sütött. A szél is megélénkült. Ez jó – gon- – Na? – kérdezte a hal, és várakozóan mosolygott Tódorra.
    dolta. – Nagyon jó! Legalább felkavarja az iszapot.  Talán nem is mosolygott – mert a pontyok nem tudnak moso-
    Júniusi reggel volt, Tódor erősen megszomjazott. Megfordult,  lyogni –, csak Tódornak tűnt úgy, aki zavarában a kopaszra
    a hátizsákjához ment, és az oldalzsebből elővette a másfél literes  nyírt fejét dörzsölgette.
    ásványvizes palackot. Alighogy a szájához érintette, az elektro- – Hát, izé… Mit kérjek?
    mos kapásjelző sivítani kezdett. Tudtam! Bejött a Tornado  – Bármit, amit csak szeretnél!
    Wafters!                        – Bármit kérhetek?
    Hanyatt-homlok szaladt vissza az állványhoz, és felkapta jobb  – Bármit!
    oldali botot, amin a neonszínű kapásjelző éppen vitustáncot járt.  – Akár egy halradart is?
    Rutinosan behúzta a féket, épp csak annyira, hogy a hal ne tudja  – Azt is.
    elszakítani a vékony huszonkettes zsinórt, ha erősen kitör.  – Az nem jó. Pont tegnap vettem egy csúcsmodellt aranyáron.
    Ahogy tartotta, a finom rángatásból érezte, hogy rajta a hal.  Mindent is tud, zsírkirály!
    Nem lehetsz egy kapitális példány, de mindegy, legalább meg- – Akkor kérj horgászbotokat, vagy egy fullos rod-podot!
    tört a jég! Fárasztani kezdte. Finoman húzta a bottal, majd felte- – Az is van. Mindenből a legjobb! Megengedhetem magam-
    kerte az így nyert zsinórt, és ezt ismételgette – mint ahogy a  nak. Nézd ezeket a bojlis botokat! Egy kisebb vagyon volt. Nem
    nagykönyvben meg van írva.              sok mindenkinek van ilyen.

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14