Page 9 - lidercfeny_akf_201909
P. 9

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                  XI. évf. 7. szám, 2019. szeptember

    – Tehát aktív részese vagy a hazai irodalomnak; beszélgetése- laza, kemény csajt. Nem egy szerethe-
    ket vezetsz, felolvasásokat tartasz, táborok irodalmi életében  tő karakter, de őszinte a végletekig,
    vállalsz aktív szerepet. Ezt az irodalmi életben való részvételt  akkor is, ha neki vagy másnak fáj ez
    mi hozta meg számodra?                az őszinteség. Az a típusú ember, aki
    – Azt hiszem, pont egy olyan pillanatban kerültem a fiatal  belemegy valamibe „miért ne” ala-
    írószervezetekhez, amikor még nem volt olyan sok aktív,  pon, aztán a lelkiismerete és a kör-
    mindenseggbepapír fiatal. Voltunk persze páran, de közel sem  nyezete (a lakótársa, egy másik fiú)
    annyian, mint mostanában. Ezen kívül még talán az is, hogy  próbálja visszarántani a normális
    ambiciózus voltam, hogy tényleg ezzel akarok foglalkozni.  kerékvágásba, de nem is biztos, hogy
    Nagyon sok fiatal lány, nő tűnik el az irodalomból, mert elbi- ez a normális kerékvágás létezik.
    zonytalanodik vagy éppen elbizonytalanítják. Én nem hagytam
    magam.                         – Jól értettem a Facebookos
                               bejegyzéseidből, hogy ezzel a megje-
    – Ha jól vagyok tájékozódva (sic), több írógéppel élsz együtt.  lenéssel egy álmod vált valóra?
    Honnan ez a szenvedély? Nem féltékenyek egymásra? Mit szól
                               – Rohadt nagy klisé, de igen,
    ehhez a kedves férjed? :)               persze. :-)
    – Jelenleg négy írógép van otthon, ebből három 1920-1930
    közöttről (kettő működik belőlük) és van egy hetvenes évekbeli.  – A lány, akiről a történet szól,
    Nagyon szeretem a régiségeket, vannak régi fényképezőgépeim,  mennyire vagy te? Vagy mennyire
    régi pipere tárgyaim (nagyon büszke vagyok egy kagyló formá- nem? Ha jól tudom, saját élmé-
    jú ezüsttükörre 1922-ből). Ha külföldön járok, akkor is megné- nyekből is merítettél az írás során; azt olvastam, hogy pl. te is
    zem az antik cuccokat, ezt a szokásomat otthonról hoztam  kaptál tanártól privát telefonszámot.
    valószínűleg. A férjem elég jó fej, elnézi ezeket, de azt hiszem, én  – Igen, ez az egy sztori az enyém. Az emberek szeretik azt
    is elég jó fej vagyok, mert neki meg külön szobát kapott a lemez- hinni, hogy biztos keféltem egy tanárommal, de nem, nekem
    lejátszója és a rengeteg bakelit lemeze… :-)     nincs ilyen kalandos életem. :-) Az alatt a jó pár év alatt láttam
    – Mielőtt rátérnénk az aktualitásokra és a jövőbeli terveidre,  cifra dolgokat az egyetemen, de szerintem mindannyian isme-
    leszek olyan pofátlan, hogy rákérdezek a modellkedős idősza- rünk ilyen sztorikat. Álszentség lenne azt mondani, hogy ilyen
    kodra. Bátorkodom ezt azért is megtenni, mert idén nyáron te  dolgok nem történnek meg – értem ez alatt a fiatal lány idős
    magad is visszaemlékeztél erre egy fotó erejéig. Mondanál arról  férfival felállást, a pénzért szexet, a házasságtörést, a drog-
    pár szót, hogyan és miért kerültél bele ebbe a szakmába, és  fogyasztást, stb.
    mennyi időt töltöttél ezzel?
                               – Szakmai és olvasói körökben milyen fogadtatása van a
    – A vicc az, hogy magamnak sem tudom megmagyarázni.  regényednek? Mennyire vagy elégedett a visszajelzésekkel? A
    Nem tudom, hogy összesen hány év volt, talán három és fél- kvázi földim, Grecsó Krisztián pl. így írt róla: „Pimasz és pon-
    négy. A Wella volt az utolsó, a hajmodell időszak, mert meghú- tos mondatok, édeskés keserűség, öröknek látszó, mégis minden
    zott egy tanár a vizsgán, mert szerinte nem jártam be az óráira.
    Miközben de, csak akkor még mindenhol volt a fejemen haj. Ha  pillanatban elmúló kamaszság: ilyen (is) a Mucha Dorka próza.
    másra nem is volt jó, de van pár elég jó sztorim, amit megírha- Nem érdemes elkerülni.”
    tok.                          – Egyelőre még nagyon friss a könyv és szerintem mindenki a
                               jól megérdemelt szabadságát tölti a szakmában. Korábban sok
    – Puncs. Ez a júniusban, a 21. Század Kiadónál megjelent első  részlet megjelent belőle irodalmi folyóiratokban (Élet és iroda-
    köteted címe. Elmondanád röviden, miről szól, honnan jött az
    ötlet, mióta dolgoztál rajta, kik és mik segítettek, esetleg hát- lom, Kalligram, Jelenkor, Alföld, stb.), és akkor bizonyítottam
    ráltattak a megírásában?               már magamnak azt, hogy vagyok annyira jó, hogy bekerüljek
                               ezekbe a lapokba, ezért ha nem jelenne meg róla sok kritika, az
    – A Puncs előtt nagyon kiégtem, elkeseredtem nagyon, nem  is teljesen rendben lenne számomra. Sőt, amennyire az olvasók
    akartam többet írni. Aztán a Független Mentorhálózatnál lehe- szeretik (napi szinten több üzenet jön a megjelenés óta), nem is
    tett jelentkezni egy idősebb pályatárshoz mentorprogramra, és  tudom, hogy panaszkodhatnék-e bármi miatt is.
    akkor mondtam a férjemnek, hogy még ezt megpróbálom, és ha
    nem jön össze, akkor itt vége. Végül akkora mázlim volt, hogy  – Ezek után hogyan tovább? Mik a rövid- és hosszú távú
    Totth Benedekhez kerültem, aki végre hasonló nyelvet beszélt,  terveid az irodalmi élet rögös labirintusában?
    könnyen lehetett együtt dolgozni és tudta, hogy mit kell monda- – Most éppen szervezem az életem. Szlovákiában építkezünk,
    ni, ha elakadok. Kevesebb, mint egy évig írtam magát a könyvet,  a férjem szülőfalujában, ahol lesz egy hatalmas könyvtárszo-
    de azért a történetek már jóval előtte megvoltak fejben.  bám, alkotok tovább. Most ugye éppen két regényt írok egyszer-
    Hátráltatás nem igazán volt, max. a technikai problémák néha
    (ritka béna vagyok ilyenekben, elromlott a gépem is), illetve az  re, rengeteg találkozóra, interjúra, fotózásra hívnak, ezeknek
    állandó bizonytalanság. Ebben a szakmában elég komoly hul- próbálok eleget tenni és nagyon várom az őszi Margó Fesztivált,
    lámvasút van, egyik percben isten vagy, utána meg bár ne is  ahol végre megtartjuk a nagy és igazi könyvbemutatót is!
    tudnék beszélni.                   Korábban azt hittem, hogy az irodalomból nem lehet megélni,
    Maga a Puncs pedig alapvetően egy tanár-diák kapcsolatról  most viszont mégis feltennék mindent erre az egy lapra. :-)
    szól, ami semmilyen szempontból sem normális vagy egészsé- – A szerkesztőség nevében köszönöm, hogy kötélnek álltál, és
    ges, mindenki kihasználja a másikat testileg-lelkileg-anyagilag.  interjúsorozatunkban elsőként téged mutathattunk be! Ezúton
    A főhős egy huszonéves lány, aki nem igazán tudja, mi legyen  is további sikeres irodalmi munkát kívánok!
    az életével, mindent túlságosan magára vesz, ezért szorong,
    közben pedig próbálja adni a              – Én köszönöm, hogy voltatok és vagytok nekem/nekünk!
    „Az utóbbi évek egyik legerősebb debütálása.”     „Friss, üde, provokatív próza,
                    – Totth Benedek    és üt, mint az ipari áram.”  – Péterfy Gergely
    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14