Page 9 - lidercfeny_akf_202403
P. 9

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                     XVI. évf. 3. szám, 2024. március    is találni. Megfogadta, hogy ha bármit is cikinek érezne,  Az „új én” szövegen gondolkozott közben, ami egyszerre
    rögtön fogja a kabátját és távozik. Nem ír alá semmit és  hangzott vacak marketingnek és egy remek célnak, amit
    mivel már fizetett, csak nem fognak további összegeket  elérhet. Valahol tudta, hogy nem fektetne pénzt az igazi
    kérni tőle.                      nagy csomagokba, de ez a belépőpont megfelelő kezdőlö-
    Az Újén épülete egy sci-fikbe illő, gyönyörű hófehér  késnek tűnt, hogy elkezdje az új évet.
    kocka volt, nagy, tükröződő üvegekkel. Úgy nézett ki,  Mikor kilépett a gépből, meglátta a program többi részt-
    mint a jövő kórháza. Látszott, hogy az egész épület az  vevőjét is. Mintha mindannyian filmsztárok és modellek
    övék, mert a nevüket be is véstek a falba, így Agatha meg- lettek volna.
    nyugodott, hogy komoly céggel van dolga, nem valami  – Jesszusom, megéri sokáig tagnak lenni – jegyezte meg
    kis vállalkozással. Főleg, mivel nem sok embernek mesélt  magának, de a programját vezető férfi így is meghallotta
    erről a programról, ugyanis már előre hallotta az ítélkező  és kedélyesen legyintett.
    hangokat a fejében vagy, ami még rosszabb, a gondolatot,  – Ők? Csak pár hete kezdték. Igaz, drágább programban
    ahogy elkezdik felmérni, hogy is néz ki. Az ítéletet, hogy  vannak.
    magától úgyse képes elmenni edzeni vagy rendesen enni.  Agatha ugyan kételkedett ebben, de nem tudta, mit
    Persze az eszével tudta, hogy nem így reagálnának a bará- mondhatna, ezért inkább elköszönt és bement a mosdóba.
    tai, de mégis ez volt az első gondolata. Innen sejtette, hogy  Lemosta az arcáról az izzadtságot és közben meglátta a
    nagyon is szüksége lesz arra a kis pszichológiai segítségre  karját. Csodálkozva feszítette meg a bicepszét és olyan
    is.                          karizmot látott, amilyet még soha.
    Nagy levegőt vett és belépett a hófehér váróba, félve a  Kisétált, vett egyet a cég saját fejlesztésű italából és visz-
    pulthoz ment és bemutatkozott. A pultos két klikkelés  szament az edzőjéhez.
    után már tudta is, hogy ki ő. Leültette egy fotelbe és pár  – Mennyivel kerül többe az a másik program?
    percen belül érkezett egy ápolónői ruhát hordó fiatal lány,  – Biztosan tudunk egy kedvező árú módszert találni. De
    aki lelkesen sorolni kezdte a tudnivalókat.      elégé fájdalmas az első alkalom.
    – A program egyszerű lesz, először is felmérjük önt fizi- Agatha vívódva nézett körbe, a többiekre és utána
    kailag, súly, magasság, stb., utána fizikoterápián veszt  önmagára.
    részt, utána ebéd, végül levezetésként beszélgetés az  – Hol tudok fizetni? – kérdezte végül.
    egyik szakemberünkkel. Utána kap egy előre megírt, sze- Bevezették egy sötét szobába és felfektették egy ágyra.
    mélyes útmutatást, hogy új énje lehessen.       – Mi történik itt?
    Agatha az „új én” marketing szövegre forgatni akarta a  – Kap egy Újént – felelték a körülötte sürgő emberek.
    szemét, de a lány annyira tökéletesnek tűnt. Sportos,  A teste hirtelen megdermedt valamitől, mintha a levegő
    mosolygós, kedves. Ha csak negyed ennyit elérnek, amit  leszorította volna. A ruháit leszaggatták róla, sikoltani
    felsorolt, akkor már megéri, és inkább lenyeli a cinizmu- akart, de a szája nem nyílt ki. A testén lézerfény táncolt
    sát.                         végig, majd valamit a bőre alá erőltettek. Nem fájt, pedig
    Egy teremhez vezették, ami inkább orvosi szobának  tudta, hogy fájnia kéne. Érezte, hogy valami növekszik és
    nézett ki. Bent egy nő fogadta, aki megkérte, hogy vetkő- változik belül, de nem bírta még a fejét sem megmozdíta-
    zőn alsóneműre és utána megejtik a felmérést. Agatha  ni. Úgy érezte, órákig tart a tortúra, és ő végig azért
    kényelmetlenül sétált ki elé. Hiába nő, hiába orvos vagy  könyörgött magában, hogy hagyják végre abba.
    szakember, mégiscsak egy idegen, aki megbámulja, mér- Mikor a görcs végre felengedett, azonnal leugrott az
    legre rakja, fura gépekkel érinti meg. Az orvos hümmö- ágyról. Megtántorodott, de aztán meglátta az izmait, a
    gött párat, de nem mondott többet pár számnál. Agatha  teljesen megváltozott testét. Lenyűgöző volt! Az egyik
    mindig kérdezni akarta, hogy az mit jelent, hogy jó-e, de  ápoló egy tükröt hozott neki, és Agatha nem ismerte fel
    zavarában csak a plafont bámulta. Még a lélegzetét is visz- azt a szépséget, akit a tükörben látott. Lehetetlen.
    szatartotta, amiért rá is szóltak.           – Ez én vagyok? – kérdezte dadogva.
    – Tökéletes – jegyezte meg a nő a végén.       – Már majdnem kész vagyunk – felelte az egyik nővér és
    – Micsoda? – kérdezte Agatha kételkedve.       hátulról megfogta a vállait, majd finoman visszafektette
    – Az eredményei.                   az ágyra. Az ápolók arca közben eltorzult, nem emberi
    Ha azok lennének, nem lett volna itt, így Agatha ebben  külsőt öltött. Kékes bőrű, száj nélküli, nagy fekete szemű
    erősen kételkedett. Sejtette, hogy ez valami beetető szö- lényekké váltak, akiknek a szavait a fejében hallotta vissz-
    veg. Gyorsan visszavette a felsőjét, hogy kicsit kevésbé  hangzani. – Csak a mentális kezelés van hátra.
    érezze magát kínosan.                 Agatha egy hideg sugarat érzett a homloka közepén, de
    – Remek potenciállal rendelkezik a program megkezdé- már nem félt.
    séhez. Tudja, az egészség nem csak munka, de genetika is.  Francine az étteremben várt, amikor egy ismeretlen nő
    Ezért vizsgáltam meg, hogy megnézzem, mit tudunk   leült vele szemben.
    kihozni magából.                    – Elnézést, már foglalt – kezdte Francine, de aztán job-
    – És mit lenne az?                  ban megnézte a nőt. Leesett az álla, mert ennél szebb nőt
    – Egy új én.                     még nem látott életében. És… – Agatha?! Veled meg mi
    Agathára apró érzékelőtapaszokat ragasztottak és egy  történt?
    gépben futott, mint egy orvosi vizsgálaton, felette egy  – Tudod, újév, újén. Gyere el velem jövő héten! Imádni
    kijelző mutatta az izmait, ahogy vörös villámokként ciká- fogod.
    zott bennük az energia. Úgy érezte, hogy erős és szabad.    Facebook: Lidércfény Online • info@lidercfeny.hu • www.lidercfeny.hu                  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14