Page 9 - lidercfeny_akf_202002
P. 9

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                   XII. évf. 2. szám, 2020. február


    kosakati


    Koncertfelvétel    „Kedves Nagyi!                    anyuék el akarnak válni, csak nem tudják, hogyan mondják el
    Remélem, levelem jó egészségben talál. Azt ígérted a múltkor, hogy  nekem? Apa és anya már legalább két hete egy szót sem szólnak
    eljössz a születésnapomra, és akkor nálunk töltesz néhány napot.  egymáshoz. Előtte legalább veszekedtek. Az még valamivel jobb
    A születésnapom még messze van, de mégis arra kérlek, utazz ide most!  volt.
    Tudod, úgy érzem, valami nincs rendben nálunk. Nem vagyok biztos a  – Miért veszekedtek?
    dolgomban, ezért is kérem a segítséged. Apához és anyához nem fordul- – Apa egyik este hazajött és éhes volt. Mielőtt bezárkózott
    hatok ezzel a problémával, mert éppen velük van valami, amit én nem  volna a szobájába a videóval és a telefonnal, vacsorázni szeretett
    értek. Ide a Te rámenős egyéniséged és tekintélyed kell! Te talán ki  volna. Anya viszont aznap nem főzött semmit, sőt a hűtő is üres
    tudod szedni belőlük, hogy mi történt, hogy mi van velük.  volt, be sem vásárolt. Nagy kiabálást csaptak, de az a csetepaté
    Gyere mielőbb!                    még mindig jobb volt, mint ez a nagy némaság.
    Sokszor csókol unokád: Lili.             – Nyugodj meg, Lili, megpróbálom kideríteni, hogy mi a hely-
                               zet. Velem talán szóba állnak…
    U.i. Ne áruld el, hogy én hívtalak, csak gyere és találj ki valamit!” Lili kicsit megnyugodott nagyanyja szavaitól.
                               – Nagyikám! Itt a kulcsom, te csak menj egyenesen haza, hátha
                               tudsz beszélni velük, amíg én nem vagyok ott, én még gyorsan
                               bevásárolok. Otthon találkozunk.
    Margaret már másnap reggel vonatra ült. Hajtotta a kíváncsi-
    ság és az aggodalom.                  Lili tehát elment bevásárolni. Az utóbbi egy hónap alatt már
    Lili korábban eljött az iskolából, sietett a vasútállomásra  egész jól belejött a háztartásba. Mióta anyja nem törődik semmi-
    Margaret elé. Már alig várta, hogy alaposan kipanaszkodhassa  vel, Lilire maradt a bevásárlás, a főzés, a mosás, a takarítás,
    magát. Nem sokáig kellett várakoznia a pályaudvaron, hamaro- szóval minden. Hamar kitapasztalta, hogy az üzletekben mikor
    san feltűnt a tömegben Margaret ismerős alakja. Visszafogott,  mit érdemes vásárolni. Esténként már egész ehető dolgokat
    szerény eleganciával öltözött, kissé őszülő, hatvan körüli  hozott össze. Nagyon bántotta, hogy a szülei szinte észre sem
    asszony, vidám kis kalappal a fején, kedves mosollyal az arcán.  vették erőfeszítéseit, igyekezetét nem nagyon értékelték, szó
    Elébe szaladó unokája kezébe nyomta az egyik csomagját, és  nélkül elfogadták. Abban reménykedett, hogy nagyanyja most
    máris a lényegre tért.                legalább egy időre felmenti a házi-robot alól, sőt talán már ma
    – Szóval holdkóros mind a kettő?           este lesz valami igazi rendes vacsora.
    – Igen. És mindig leráznak, ha megpróbálok kérdezni valamit.  Margaret körülnézett a házban.
    Apa egész nap a munkája után jár, ha végre hazakeveredik, csak  Hát, elég nagy a rendetlenség – gondolta. – Persze nem is
    bekap valamit, aztán bezárkózik a szobájába. Reggelig ki sem  csoda. Szegény kis Lili még csak tizenkét éves. Hogyan is bírná
    nagyon jön.                      rendben tartani ezt a nagy házat egyedül? Ez Laura feladata
    – És anyád?                     lenne. Jaj, Laura! Laura! Mindig olyan ügyes háziasszony voltál.
    – Még rosszabb. Órákat tölt a fürdőszobában, ha végre kijön,  Mi történhetett veled? Talán valóban beteg lettél?
    akkor zenét hallgat, vagy alszik. Mostanában rengeteget alszik. Margaret felment az emeletre.
    – Laura korábban sohasem aludt nappal – csodálkozott  Belépett Laura szobájába. Halk zene szólt… valami klasszikus.
    Margaret.                       Laura az ágyán feküdt és aludt.
    – De mostanában igen.                 Margaret alig ismert rá.
    – Nem beteg?                     Nem csak a viselkedése furcsa, külsőleg is megváltozott –
    – Nem tudom, nekem nem mondanak semmit. Apa egyik  tűnődött. – Az arcvonásai nem, de azon kívül minden. A bőre
    orvos barátja elég gyakran jár hozzánk, de belőle sem lehet  sima és hibátlan, nem látszanak rajta az állandóan elvakart szú-
    kihúzni semmit.                    nyogcsípések nyomai, a szeplők is eltűntek az orra mellől. A
    – Mióta tart ez?                   szempillái is mintha hosszabbak lennének… De láthatólag nincs
    – Nem is tudom pontosan, talán egy hónapja.     rajta műszempilla. És a haja… Hosszú és nagyon dús. A színe a
    – Már egy egész hónapja?               régi, szép, gesztenyebarna, de mitől lett ilyen dús és sűrű? Nem
    – Igen. Először apa kezdett furcsán viselkedni. Minden nap  is egészen olyan, mint a normális emberi haj, inkább olyan, mint
    bezárkózott a szobájába, teljesen kisajátította a videót, a számí- valami prém…
    tógépet és a telefont. Eleinte napokig nagyon izgatott volt,  Margaret közelebb hajolt, és ahogy jobban megnézte, látta,
    nyüzsgött, valamivel nagyon el volt foglalva. Aztán, amikor  hogy rövid, pihés szálak vannak a hosszú hajszálak között.
    anya is elkezdett furcsán viselkedni, apa hirtelen olyan komoly  Laura ébredezett… Lassan kinyitotta a szemét.
    lett, csendes, sőt komor. Akkor már nem voltak közös vacsorák,  Margaret önkéntelenül lépett egyet hátra.
    beszélgetések sem. Akkor kezdett egyre gyakrabban idejárni  Laura szemei különös, zöldes-barnás fényben ragyogtak.
    Bob bácsi, az orvos…                 Azelőtt teljesen átlagos barna szemei voltak, most valósággal
    – Na, majd én beszélek Bobbal!            égetett a tekintete. Mégis volt a nézésében valami álmodozó,
    – Próbáld meg, Nagyi! – kérlelte Lili. – Én úgy félek… mintha máshová nézne. Margaretnek úgy tűnt, Laura nem is
    – Mitől félsz?                    nézi, nem is látja azt, ami közvetlenül körülötte van… Alvajáró…
    – Nem is tudom. Azt sem tudom, minek jár ide olyan gyakran  Margaret csak nézte, nézte… Sokára szólalt meg.
    Bob bácsi, anya betegsége miatt, vagy szerelmes anyába. Talán  – Laura!

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14