Page 9 - lidercfeny_akf_202005
P. 9

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XII. évf. 6. szám, 2020. május


    Carun
    Egy kísértetiesen





    pálinkás jó reggel







    – HÚÚÚ!                        – Nézd már, Pista, itt az új főnököd! A mindenit, tényleg van
    – Mi a… A rohadt életbe, Pista, majd a frászt hoztad rám! neki kaszája, meg minden!
    – Bocsáss meg, Janikám, de tudod, ma reggel meghaltam,  – Nem akartam megváratni, de volt egy kis vitám a három-
    aztán gondoltam, így lenne helyénvaló köszönni.    száznegyvenhatossal.
    – A mindenit! Az asszony már tudja?          – Azt akarja mondani, hogy én vagyok a háromszáznegyven-
    – Még javában alszik, én meg ott hűlök mellette.   hetes a mai napon?
    – Akkor lesz ám meglepetés! Na, de miért ide jársz kísérteni?  – Pontosan.
    Azt hittem, barátok vagyunk.              – Dehát még csak reggel hat van!
    – Kísért a fene! Csak hát felkeltem, észrevettem, hogy nekem  – Most mit mondjak? Elég sűrű a program.
    kampec, aztán mivel a Rózsi még alszik, átjöttem tehozzád. – Erre muszáj innom még egyet! Maga is kér, Halál úr?
    – Szerencsétlen asszony! Ki fog borulni. Kérsz egy pálinkát? – Munka közben soha, de lehet, később még visszanézek.
    – Most, hogy meghaltam, nem hiszem.          – De csak ha az asszonyt magával viszi!
                               – Meglátom, mit tehetek. Nos, háromszáznegyvenhetes,
    – Akkor iszok egyet az egészségedre.         mehetünk?
    – Köszi, Janikám, máris jobban érzem magam.      – Hívjon csak Pistának! Elbúcsúzhatok a barátomtól?
    – Mégis mi a fenét keresel még itt? Nem kéne valami fény  – Persze, már úgyis csúszásban vagyok.
    felé haladnod?                     – Janikám… Vigyázz magadra, aztán nemsokára találko-
    – Láttam, hogy ég nálatok a villany, szóval azt már letudtam. zunk!
    – Hát, ha azt hiszed, ez a Mennyország, akkor rossz helyre  – Azért remélem, az még odébb lesz. Ha összefutnál a
    jöttél. Ha az asszony megtudja, hogy reggel hatkor már pálin- Rezsővel, mondjad már neki, hogy nem felejtettem ám el azt az
    káztam, itt elszabadul a pokol.            ötezer forintot, amivel lóg nekem!
    – Meg fogja érteni. Egy halott baráttal ritkán beszél az ember. – Mindenképp megmondom. No! Isten áldjon!
    – Nem érdekelné azt a vén szipirtyót. Azt mondaná, hogy  – Téged is, Pistikém!
    ilyen hülye kifogást már rég nem hallott... Na, de mondd már,  – Kivel beszélsz, Jani?
    most mi a fene lesz veled?               – Képzeld, Margit! Itt járt a Pista, aztán elmesélte, hogy meg-
    – Várok. Olyan még úgysem volt, hogy nincs sehogy.  halt.
    – Khmm… Elnézést!                   – Igen?! Te már kora reggel részeg vagy?!
    Zspider


    Újnap Hava: Beltane







    A legenda úgy szól, hogy októberben eljő a Horror Hava.  Most is így lett. Április utolsó napján egy jáde színű asszony
    Minél közelebb kerülünk Halloweenhez, avagy az ősi kelta  táncolta végig a rengetegeket, felébresztve az ott szunnyadó
    évfordulóhoz, a Samhain napjához, annál jobban kitárul a túl- természetet. A nagyváros terén egy hosszú bőrkabátos férfi
    világ kapuja és visszatérnek az elveszett lelkek a Földre.  lángoló végű botokat forgatott a közönség nagy örömére. Ifjak
    Magukkal hozzák gyászukat és kínjaikat. Ez a sötétség egészen  és öregek figyelték a setét este fénypontját. Az ében hajú férfi
    a napfordulóig a kelták által Beltane-nek nevezett napig tart,  gondosan copfba kötötte göndör tincseit, de a látványos moz-
                               dulatok során egy-egy még így is elszabadult. A bárokból
    mára úgy hívjuk, Majális. Áprilisban veszi kezdetét és május  inkább kiültek az emberek, hogy láthassák az ifjú mutatványa-
    elsejével éri el a végkifejletét az Újnap Hava.    it. A megannyi bár, kávézó és étterem vendége ámulva figyelte
    Ezen a napon a Zöld Istennők megtermékenyítik a földeket  a tűz misztikus táncát.
    és felébresztik a növényeket, a Szarvas istenek megküzdenek a  A zöld asszony félve pillantott maga mögé, ahogy az est
    szerelmeikért és a Halandók égig érő lángokat gyújtanak szent  sötétsége kacagva tartott felé. A gyönyörű, kortalan szépség
    tűzből, amikből az újnap felébredhet.         fáról-fára és virágról-virágra szállt, akár egy méh. Az asszony

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14