Page 14 - lidercfeny_akf_202009
P. 14

XII. évf. 9. szám, 2020. szeptember                  Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     eszméletvesztés szélén álltak. De mikor visszatért, akkor  pengét, ahogy végigsiklik a torkán és elaludt a gyertya-
     hozott nekik egy kancsó vizet és egy szelet száraz kenye- láng… a vér a torkából, akár egy vízesés, úgy zúdult bele
     ret.                         a tálba, amit a vágás alá tartott. Az ajtón bejött kettő
      - Na, hogy lássátok, mégsem vagyok annyira rossz  fehérköpenyes férfi, akik valamiféle okból gázmaszkot
     ember, hoztam nektek ezt a kis apróságot. – Mind a ketten  viseltek, vállra vették Pamela kihűlőben lévő testét és
     szúrós szemekkel néztek rá. – Látom, ti úgy örültök  elvitték. Joshnak elment a hangja, csak meredten bámult
     nekem, ahogyan én is nektek! – nevetett fel ördögi kacaj- az ajtó felé a két fickó után. Már nem érdekelte semmi, az
     jal, amitől mindkettejüknek felállt a hátán a szőr. sem, ha most azonnal neki elvágta volna torkát egyből,
      - Mióta vagyunk itt? – kérdezte Josh.        vagy rettenetes kínok között öli meg szépen lassan. A
      - Nos, ma van február 15-e, és most ütött este 10-et az  melák egy ideig csak bambán bámulta Josht, mintha
     óra, szóval már 23 órája vagytok itt.        Pamela megölésétől teljesen kifordult volna magából. A
      - Te jó ég… - sóhajtott fel Pamela. – Mintha már egy hét  kést eldobta a helyiség egyik sarkába és a köténye alól
     telt volna el.                    kirántott egy hentesbárdot.
      - Ne aggódjatok, addig ez nem fog tartani. Két nap  - Nos, kedves Josh Stephenson, a mennyasszonyod
     múlva már le kell szállítanom titeket.        megdöglött és te leszel a következő. Óh, milyen csodás
      - Mi??? Mégis kihez?? – hangzott egyszerre a kérdésük. alkalom is ez! – mondta ünnepélyesen. – Mit szólnál egy
      - Akkor elmondom... az Aranyhomár étterem számára  pohár pezsgőhöz? Hm??
     szállítunk egy különleges ínyencséget: emberhúst.  - Nyomorult gyilkos… - jöttek ki a szavak elfojtva Josh
     Általában két-háromhetente szállítunk le nekik és busása- torkából. – Remélem, hogy a pokol legmélyebb bugyrá-
     san megfizetnek érte, ezért is ilyen drága hely.   ban fogsz égni az idők végezetéig, te köcsög!!
      - Várjunk, szóval azok a vendégek akaratuk ellenére  - Na hát, milyen csúnyán beszélsz, te… ezért te nem
     kannibálok lesznek, és úgy eszik az emberhúst, mintha  érdemled meg a pezsgőt, így csak én ünnepelek magam-
     csak csirke lenne?? Azok a szegény emberek, akik erre  ban – kibontott egy üveggel, beletöltötte egy hatalmas
     jutottak… hogy lehet erre képes?? - akadt aki Josh.  korsóba és ledöntötte az egészet. – Áh, ez most aztán jól
      - Mégis mit tettek azok az emberek, akikkel ezt tetszik?  esett, felpezsdít, akárcsak a vér látványa!!
     Talán valami erőszaktevők, vagy gyilkosok lennének?  - Mire vársz? Ölj meg... csapd le a fejemet azzal nyüves
      - Nem, az étterem mindig a frissen eljegyzett párokat  bárddal!! Mire vársz?? Már nincs értelme élnem úgy,
     nézi ki magának, mind ártatlan kis bárányok. A rosszak  hogy elvesztettem azt, akit a legjobban szerettem e borzal-
     húsa mind keserű.                  mas világban…
      A hallottaktól egyszerűen már nem tudtak mit gondol- - Szomorú ezt hallanom, ilyen könnyen eldobni az éle-
     ni, teljesen le voltak döbbenve. Érezték, hogy számukra ez  tet… méghozzá egy ilyen szép februári napon, amikor
     a vég, az utolsó óráik következhetnek és aztán sült hús- csodák csodájára hét ágra süt a nap? Pedig már a barátom-
     ként, vagy pástétomként lesznek feltálalva egy gazdag  nak tartottalak, olyan jól kijöttünk! Látod ezt rajtam? Ez,
     sznob asztalán.                   kérlek szépen, az előző pasi arca és következő áldozatnál
      Aznap este már vissza sem tért a nagy melák, hanem  a te arcodat fogom hordani.
     csak reggel egy nagy késsel és egy fazékkal a kezében. Ám  Josh teljesen meredten bámult rá, a melák végigsimított
     az arca valahogy nagyon más volt, egy nagy, furcsa, gyű- az arcán a bárddal, végül egy erős csapással levágta a
     rött maszkot viselt, mintha bőrből lett volna és az egész  fejét, ami úgy gurult a földön, mint egy üveggolyó.
     fejét eltakarta. Odalépett Pamela elé és a kést a nyakához          * * *
     tartotta. Patakokban kezdett el csorogni az arcáról az
     izzadság és a levegőt is már vadul kapkodta. Elkezdett a  Pár napra rá egy gazdag, sznob család foglalt egy nagy
     szeme előtt peregni az életéről szóló film: egy tengerparti  asztalt az Aranyhomár Étteremben. Sorra szolgálták fel a
     nyaralás a szüleivel, az első 1-es matekdolgozata, a sza- sült húsokat, pástétomokat és raguleveseket. A háttérben
     lagavató bálja, az egyetemi bulik és az eljegyzése… az  egy vonósnégyes éppen egy Bach darabot játszott, nem is
     utolsó szép emléke és itt elszakadt a filmtekercs.  volt talán, hogy az ifjú örökös megkérje fiatal kedvese
      Elérkezett a végső kép, a melák pszichopata vigyora,  kezét egy hatalmas gyémántgyűrűvel. Nagy volt az
     amit utoljára lát, mielőtt elhagyja e világot. Hirtelen csak  ünneplés, a pezsgőspoharak csilingelő hangjától csak
     nagy zúgás hallatszott a fülében, Josh torokszaggató üvöl- visszhangzott az étterem, közben az egyik ablakból egy
     tését sem hallotta, csak várta a halált. Érezte a hideg fém- nagydarab melák figyelte őket.       Itt is megtalálsz bennünket: Lidércfény Online


     14                www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19