Page 3 - lidercfeny_akf_202009
P. 3

Szerkesztõi köszöntõ                    Tartalomjegyzék


      Fantasztikus korban élünk. Olyan dolgokat való-  Novellák
     sítunk meg manapság, amelyekre még a harminc-
     negyven évvel ezelőtti tudományos-fantasztikus  n13 - Jason Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
     írók sem mertek gondolni. Na jó, azért voltak  Szage - Örvény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
     közöttük, akik ráéreztek dolgokra. Ők már akkor is
     értették a világ működését, csak épp nem feltétle- Mortelhun - Spangli, halál, öröklét . . . . .5
     nül azzal a technológiával és eszközökkel „valósí- Norton - A matematikus és a taktikus . .6
     tották” meg világaikban mindazt, amely mára  Carun - Ötödik típusú találkozás . . . . . .7
     kőkemény valósággá vált. Mostanában egyre több-
     ször eszembe jut George Orwell 1984 című kötete,  Jávorszki András - A jel . . . . . . . . . . . . . . .7
     meg az ugyanilyen címen futó Bonanza Banzai dal.  n13 - Jonny és a vicas . . . . . . . . . . . . . . .9
     Kínában tökéletes, modern példáját láthatjuk a  Homoergaster - Mágusok háborúja
     „Nagy Testvér folyton figyel”-nek. De a világ többi         - A keresés . . . . . . . . . . .10
     része sem marad sokkal el. Szoktam mosolyogni
     azokon a filmes jeleneteken, amikor mobiltelefonon  Dave Stark - A vacsora találva . . . . . . . .13
     percekig „beszélteti” a rendőrség a gyanúsítottat,  A Nyakonöntött Próbagoblin
     hogy be tudják mérni a helyzetét, és pörögnek a
     kijelzőn a számok, hogy már ennyi, meg annyi  Szolgáltatóház ajánlásával
     megvan belőle, de sosem sikerül mert az utolsó  Sági Veronika - Damoklész klubja . . . . .15
     egy-két számjegy „kipörgése” előtt leteszi, és úgy
     már nem tudják bemérni... Pedig tudjuk, hogy tele- Versek
     fonálás nélkül is méterre pontosan be tudják mérni  jocker - Napnyugtával... . . . . . . . . . . . . .16
     a telefonszolgáltatók által üzemeltetett adótornyok
     a mobilokat – éppen azért, hogy ha hívás érkezik  edwardhooper - Utolsó . . . . . . . . . . . . .16
     egy adott készülékre, akkor azt a jelet abba az  SzaGe - Szárnyaló történet . . . . . . . . . .17
     irányba küldje. A hívó fél telefonszámát pedig  Krómer Ágnes - Tündérmese . . . . . . . . .17
     azonnal kiírja még a legegyszerűbb telefon is. No,  Mortelhun - Csapdába csalva . . . . . . . .17
     csak oda akarok kilyukadni ezzel a kis vargabetű-
     vel, hogy akinek mobilja van, arról, ha akarják,  Tordai Gábor - A nyár
     nagy valószínűséggel tudják, hogy épp merre van.           az õsznek borulva . . . . .17
     Ez nem összeesküvés-elmélet, ez puszta technoló-  csabi6669 - Kettesben a tükörrel . . . . .17
     gia.
      Orwell művében igen fontos szerepet kap a féle-  Próbagoblin könyvek
     lemmel való manipulálás, irányítás, egymás megfi-  Jimmy Cartwright: Szilánkok . . . . . . . . .18
     gyelése is. Jártamban-keltemben, meg az interneten
     böngészve pedig mit látok, hallok? A „maszkosok”  A sorozatban eddig megjelent kötetek .18
     mutogatnak a „nem maszkosokra”, a politikusok és  Pályázat
     talpnyalóik egyoldalúan tájékoztatnak aszerint,
     hogy most épp mitől kell a nép egyszerű gyermeké-  XI. Lidércfény pályázat . . . . . . . . . . . . .19
     nek rettegni. Időnként még a „duplagondolba” is
     belefutok.
      Jó lenne azt mondani, hogy az ilyesféle „jóslato-  Ez a folyóirat a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el!
     kat” megíró szerzők mennyire jól látták a jövőt. Ám  - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelõen
     inkább azt gondolom, hogy a saját jelenüket látták  felhasználható.
     át, és a világ valójában ilyen szinten nem változott. Kiadványunk saját felhasználásra szabadon nyomtatható,
      Ez most egy ilyen 2020-as, pesszimista köszöntő  sokszorosítható, de pénzért nem értékesíthetõ.
                                A magazin készítõinek anyagi haszna a kiad-
     lett. Kijött. De inkább ez jöjjön ki, mint az orvos. ;) ványból nem származik.


               Lidércfény amatõr kulturális folyóirat • XII. évf. 9. szám, 2020. szeptember
      IMPRESSZUM www.lidercfeny.hu • flip.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online • YouTube: LidercfenyHQ
                  Kiadja a Lidércfény Online kulturális magazin szerkesztõsége
       Az elsõ borítón Alexander Cutri Space Illustration címû grafikája, a belsõ borítón pedig alkotásaiból készült válogatás
           látható. A hátsó borítón Alexander Cutri Cover Artwork for AIYA Issue #1 címû alkotása látható.
              A Nyakonöntött Próbagoblin Szolgáltatóház rovat hátterét Juhász Ernõ készítette.
                 Felelõs, tördelõ- és fõszerkesztõ: Bognár Zsolt (Jimmy Cartwright)
                Tartalmi szerkesztõk, korrektorok: Török Ida, Varga Tamás József (Craz)
   1   2   3   4   5   6   7   8