Page 3 - lidercfeny_akf_202403
P. 3

Szerkesztõi köszöntõ                    Tartalomjegyzék


      Érdekes ünnep ez a húsvét.             Novellák
      Egyrészt jön a nyúl az eldugott tojásaival
     (pedig emlős állat), amelyeket meg kell találni.  Tumicz Krisztina
      Másrészt örülünk egy, az emberiség számára     - Robin Williams exkluzív . . . . . . . . . . . .4
     fontos és meghatározó személy harmadnapra      maggoth1 - A remekmû . . . . . . . . . . . . . .5
     való feltámadásának.                Natali Sanders - Rémképek fogságában . .6
      Harmadrészt pedig a fiúk, férfiak meglocsol-    n13 - Aggódom az egészségemért . . . . .7
     ják a lányokat, asszonyokat, akik ezért cserébe   Erdõs Sándor - Emlékek . . . . . . . . . . . . . .7
     festett nyúltojást, sonkát és főtt tojást, sütemé-
     nyeket, meg jóféle italokat kínálnak – így a    D. Szûcs Csaba
     locsolkodás végéra a felnőtt férfiak is eláznak.  - A feltaláló és az idõutazás . . . . . . . . . .8
      A konkrét húsvétot megelőző időszak a fel-     Zspider - Kalendárium
     készülésé. Ma is vannak olyanok, akik negy-     - Január: Újév, Újén . . . . . . . . . . . . . . . . .8
     ven napig nem esznek húst, böjtölnek.        edwardhooper - A bíbor hölgy . . . . . . . .10
     Egyébiránt innen származik az ünnep magyar     Forczech Péter - Elõléptetés . . . . . . . . . .11
     elnevezése is: hústól való tartózkodás, azaz
     húsvét.                       R. Harbinger
      Egyszóval a húsvét van, akinek egyházi, van    - Az ember legjobb barátja . . . . . . . . . .12
     akinek családi ünnep, és olyan is van, aki ezál-  Sorozat
     tal (is) udvarol szíve választottjának, s az    Xenothep - 609–03 . . . . . . . . . . . . . . . .14
     egyébként megtisztulást jelképező locsolás
     szertartásával kifejezi, hogy a jövőben nem  A Nyakonöntött Próbagoblin
     csak felül és nem csak kívül óhajtja ezt a tevé-  Szolgáltatóház ajánlásával
     kenységet elvégezni. :) A bátrabbak, pajzánab-
     bak a kiválasztott locsolóverssel is tudtára    Krómer Ágnes - A betolakodók . . . . . . .17
     adják ezt a lánynak – gondoljunk csak erre a    Mozijegy
     réges-régi locsolóvers-kezdésre: „Fel a szok-  SzaGe
     nyát, le a bugyit, had locsolom meg a...”
      Nos, a magunk módján, a lehetőségeinkhez      - Képzeletbeli (Imaginary 2024) . . . . . .18
     mérten mi is húsvéti ünnepi hangulatúvá szer-    Versek
     kesztettük márciusi folyóiratunkat.         Ginko - Tavaszi impró . . . . . . . . . . . . . .20
      Bizonyára rögtön feltűnt a kedves olvasónak
     a csodálatos borítónk, amelyen egy kedves     Erdõs Sándor - Húsvéti csoda . . . . . . . .20
     nyuszkómuszkó kínál tojást. Azt sajnos nem    jocker - Tavasz ünnepek 2. . . . . . . . . . .20
     tudjuk meg, hogy kinek, de vegyük úgy, hogy     Kohász - Harapj! . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
     az olvasónak. :)                  Tumicz Krisztina - romantikus torzítás .21
      Bár ugyan ünnepi novellával most nem, de      edwardhooper - Tiszta fény . . . . . . . . . .21
     húsvétos, vidám tavaszias versekkel szolgál-    Baranyi Imre - Egymagam . . . . . . . . . . .21
     hatunk. Olvasásra fel!               jocker - Adjon Isten… locsolnék . . . . . .22

                               Alkony - Valaki hiányzik... . . . . . . . . . . .22
                               Tumicz Krisztina - hol a szerelem . . . . . .22
     Ez a folyóirat a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el!
    - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelõen  Kohász - Régi szerelmek . . . . . . . . . . . .22
    felhasználható.                    Baranyi Imre - Porladás . . . . . . . . . . . . .23
     Kiadványunk saját felhasználásra szabadon nyomtatható,
    sokszorosítható, de pénzért nem értékesíthetõ.    edwardhooper - Harag . . . . . . . . . . . . . .23
     A magazin készítõinek anyagi haszna a kiad-     Erdõs Sándor - Borz a roller mestere . .23
     ványból nem származik. Lidércfény amatõr kulturális folyóirat • XVI. évf. 3. szám, 2024. március


      IMPRESSZUM Felelõs, tördelõ- és fõszerkesztõ: Bognár Zsolt • Tartalmi szerkesztõk, korrektorok: Török Ida, Varga Tamás József
                Kiadja a Lidércfény Online kulturális magazin szerkesztõsége, Szentes
             Az elsõ borítón Anna Jönsson Easter Bunny, a hátsó borítón Clown Portrait címû képe,
                  a belsõ borítón pedig alkotásaiból készült válogatás látható.
              A Nyakonöntött Próbagoblin Szolgáltatóház rovat hátterét Juhász Ernõ készítette.

                           ISSN 2786-4391
        www.lidercfeny.hu • flip.lidercfeny.hu • info@lidercfeny.hu • Facebook: Lidércfény Online • YouTube: LidercfenyHQ
   1   2   3   4   5   6   7   8