Page 3 - lidercfeny_akf_202001
P. 3

Szerkesztõi köszöntõ                    Tartalomjegyzék     „Jobb lesz jövőre, az a baj, jobb lesz jövőre a tavaly...” – jut  Interjú
    eszembe már hosszú évek óta ilyentájt ez az idézet. (Ha  Interjú Varga Attila junior concept artisttal
    valaki tudja, honnan van, azt tiszteltetem! Nem kő’
    megmondni, mer’ én es tudom. ;-) ) Ám most valahogy  Saját társasjátéktól a rejtélyes jövõig. . .4
    mégsem tudom teljesen átérezni ennek mondanivalóját,
    és nem érzem annyira a súlyát sem – legalábbis a  Novellák
    Lidércfénnyel kapcsolatban. :-) Sőt! Sokkal inkább azt
    érzem, hogy a Lidércfény történetében a 2020 egy újabb,  Dave Stark - Vakrandi . . . . . . . . . . . . . . . .7
    és sikeresebb év is lehet, mint az előzőek.      Ann Heart - A halottlátó . . . . . . . . . . . . .7
     Visszük tovább a virtuális lángocskánkat, amellyel
    továbbra is magunkhoz tudjuk csalogatni az írás vala- Ariela Grandi - A szél . . . . . . . . . . . . . . . .8
    mely formájával foglalkozó alkotókat. Bár ebben a szá- kosakati - Váci utcán, Váci utcán... . . . . .9
    munkban most időhiány okán kimaradt az interjú, mely-
    ben egy „őslidércfényest” mutatunk be, de mindenkép- Biró B. Balázs - A kék vár . . . . . . . . . . . .10
    pen folytatjuk ezt a sorozatot, hogy a feltörekvő írógene- Kockás Pöttyös - Amikor már nem lehet
    ráció lásson maga előtt olyan élő, létező példákat, ame-   a spiritualitásba menekülni . . . . . . . .11
    lyek megmutatják, hogy hová is lehet eljutni (akár tőlünk
    kiindulva is), ha az ember komolyan gondolja, és tényleg  SzaGe - Addig alszom egyet . . . . . . . . .12
    tesz is érte.                     JohhnySilver - Találka . . . . . . . . . . . . . . .12
     Az idei tervek között szerepel, hogy kicsit változato-
    sabb alkotásokat válogatunk be a folyóiratba, ahogyan  jukebox - A merénylet . . . . . . . . . . . . . .13
    már most is tettük. Alapvetően nem szempont az alkotá- Craz - Kis kiruccanás . . . . . . . . . . . . . . .14
    sok hossza, de most úgy jött ki, hogy több, ámde rövi-
    debb novellát közlünk. Viszont felötlött bennem a kér- kovacsgabor - Love story . . . . . . . . . . . .15
    dés, hogy vajon a rövidebb szösszeneteket, vagy a hosz-
    szabb novellákat olvassátok szívesebben, esetleg folyta- A Nyakonöntött Próbagoblin
    tásos prózára vágytok-e – hiszen weboldalunkon ilyenek  Szolgáltatóház ajánlásával
    is megtalálhatóak. Ezzel kapcsolatban a Facebook olda-
    lunkon is kikérjük a véleményeteket egy szavazás formá- Kovács Gergõ - Hajrá, cica! . . . . . . . . . . .16
    jában, hogy jól bele tudjatok interaktálni a nagyok
    dógába. :-)                      Versek
     Így a végére pedig egy szomorú hír, amiről már bizo- jocker - Fonnyad a berkenyénk . . . . . . .17
    nyára értesültetek. Tragikus hirtelenséggel elhunyt  edwardhooper - Elsõk . . . . . . . . . . . . . .17
    Gáspár András, a hazai fantasztikum egyik fontos
    vezéralakja. Számos regénye jelent meg különböző  Seth - Várakozás . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
    álneveken, de legtöbbünknek talán mégis Ynev világá- Alkony - Vég-kép thiller . . . . . . . . . . . . .17
    hoz, és az arra felépülő M.A.G.U.S. szerepjátékhoz
    kötődik alakja. Szerkesztőségünk tagjai ugyan csak  Torma88 - Az átváltoztatott . . . . . . . . .18
    egy alkalommal, a 2009-es Egy Fantasy Napon látták  Csillangó - Ködlepkék . . . . . . . . . . . . . .18
    személyesen, de már az a tudat is különlegessé tette a
    napot, hogy egy légtérben lehettünk egy hazai élő  edwardhooper - Utolsó dal . . . . . . . . . .18
    legendával. A Lidércfény készítői ezúton nyilvánítják  edwardhooper - Éjfél . . . . . . . . . . . . . . .18
    ki őszinte részvétüket.
                               Lir Morlan - Maszkabál –
                                 A Skarlátruhás hölgy . . . . . . . . . . . . .18
     Ez a folyóirat a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el!  Tordai Gábor - Tudom milyen . . . . . . . . .19
    - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelõen
    felhasználható.                    Macskas Tosca - Álmok völgye . . . . . . . .19
     Kiadványunk saját felhasználásra szabadon nyomtatható,
    sokszorosítható, de pénzért nem értékesíthetõ.    Tad Rayder - Csillagok . . . . . . . . . . . . . .19
     A magazin készítõinek anyagi haszna a kiad-     kosakati - Föld-varázs . . . . . . . . . . . . . .19
     ványból nem származik. Lidércfény amatõr kulturális folyóirat • XII. évf. 1. szám, 2020. január


      IMPRESSZUM www.lidercfeny.hu • flip.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online • YouTube: LidercfenyHQ
                  Kiadja a Lidércfény Online kulturális magazin szerkesztõsége
           Az elsõ borítón Varga Attila Elf Mage címû grafikája, a belsõ borítón pedig alkotásaiból készült
           válogatás látható. A hátsó borítón Varga Attila Castle of the Red Priests címû alkotása látható.
              A Nyakonöntött Próbagoblin Szolgáltatóház rovat hátterét Juhász Ernõ készítette.
                 Felelõs, tördelõ- és fõszerkesztõ: Bognár Zsolt (Jimmy Cartwright)
                Tartalmi szerkesztõk, korrektorok: Török Ida, Varga Tamás József (Craz)
   1   2   3   4   5   6   7   8