Page 3 - lidercfeny_akf_202007
P. 3

Szerkesztõi köszöntõ                    Tartalomjegyzék


      Sajtószakadtság! – mondaná Anti bácsi, bár ez manap-
     ság bizonyára politikailag inkorrekt lenne. Még emlék- Novellák
     szem, amikor cirka huszonöt évvel ezelőtt, középisko- n13 - Erdõ szimfónia . . . . . . . . . . . . . . . .4
     lásként egy helyi cég számítástechnikai versenyén vet-
     tem részt. (Mint akkoriban szinte mindenhol, itt is  Carun - A törvény nevében . . . . . . . . . . .4
     programozási feladatokat értettek az előbbi megfogal- SzaGe - A megbeszélés . . . . . . . . . . . . . .5
     mazás alatt.) Ám volt egy különlegessége a rendez-
     vénynek. A cégnél akkor már volt Internet (igen, nagy  eses - A király halála . . . . . . . . . . . . . . . .6
     „I”-vel), és élénken emlékszem, amikor a verseny után  n13 - Emma tánti . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
     megmutatták nekünk ezt a Dolgot (így, nagy „D”-vel).
     Egy új, csodálatos világ tárult fel előttünk, és totál  Norton
     cyberpunknak érezhettük magunkat, hogy láttuk, mi  - Matildka néni és az idegen fegyverek . .7
     több, meg is tapasztaltuk. Lehetőségek tárháza bonta-
     kozott ki előttünk.                 Mortelhun - Élni akart . . . . . . . . . . . . . . .8
      Akkoriban persze sehol nem voltak még a kereső- Thomas Otto
     oldalak, sőt, nagyon olyan helyek sem, ahol hivatkozá-
     sokat gyűjtöttek volna össze. Így az ember bizonyos  - A goblin, aki a sárgaföldig itta magát .9
     nyomtatott sajtóorgánumokból tudhatott meg néhány  SzaGe - Míg a halál el nem választ . . . .12
     Internetes címet, vagy a böngészőbe gyárilag betáplált
     „Bookmarks” szolgálhatott némi támpontul, esetleg  Kapitány - Rövid esti mese
     szájról-szájra terjedő módszerrel terjedt az infó. (Egyik  Béláról és a kismacskáról . . . . . . . . . . .14
     ember elmondta a másiknak, ne tessék rosszra gondol-
     ni! :) ).                      Kiállítás
      Itt találkoztam először a már akkor is híroldalnak
     mondható InteRNeTTo-val, amely 1995 és 1999 között  Scholtz Róbert
     meghatározó internetes oldallá nőtte ki magát.  - „Hagyomány és jövõkép” . . . . . . . . . .15
     Lényegében ez az oldal volt az Index őse. Nem kívánok
     én állást foglalni a magyar és nemzetközi sajtót bejáró
     hazai eseményekről a fenti hírportál kapcsán. Az biztos,  A Nyakonöntött Próbagoblin
     hogy itthon megkerülhetetlen, véleményformáló inter- Szolgáltatóház ajánlásával
     netes portál (volt?). Még szerencse, hogy mi, itt a
     Lidércfénynél a kezdetektől deklaráltan nem foglalko- Jimmy Cartwright - Az elsõ próba . . . . .16
     zunk (direktben) sem politikával, sem vallással.
      Teljesen jó nekünk így underground módon, függet- Versek
     lenül, az irodalom alsóbb rétegeitől a felsőbb rétegeiig
     szemlézve az alkotásokat. De azért néha elgondolko- jocker - Forró nyár . . . . . . . . . . . . . . . . .20
     dom, mi lenne, ha a Lidércfénynek lenne komoly anya- Tamás - Merlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
     gi támogatója. Azon túl, hogy akkor kapnánk azért
     fizetést, amit hobbiból amúgy is elvégeznénk, és hono- Krómer Ágnes - Mese . . . . . . . . . . . . . . .21
     ráriumot adnánk az alkotóknak az AKF-ben való meg- Seth - Vagyok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
     jelenések után, bizonyára lennének elvárások a „gaz-
     dánk” felől. Azt gondolom, már egyetlen, máshonnan  csabi669 - Vízió . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
     érkező elvárás okán sem érné meg az anyagi támogatás.
      Mi maradunk így ahogy voltunk, vagyunk, és remél- eses - Bámullak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
     jük, még leszünk sokáig. ;)             edwardhooper - Utolsó . . . . . . . . . . . . .22
                     Jimmy Cartwright
                               Krómer Ágnes - Erdõben . . . . . . . . . . . .22
                               Seth - Lány az õszben . . . . . . . . . . . . . .22
     Ez a folyóirat a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el!  jocker - Napnyugta . . . . . . . . . . . . . . . .22
    - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelõen
    felhasználható.
     Kiadványunk saját felhasználásra szabadon nyomtatható,  Brekking Nyúsz
    sokszorosítható, de pénzért nem értékesíthetõ.
     A magazin készítõinek anyagi haszna a kiad-     XI. Lidércfény pályázat . . . . . . . . . . . . . .23
     ványból nem származik. Lidércfény amatõr kulturális folyóirat • XII. évf. 7. szám, 2020. július


      IMPRESSZUM www.lidercfeny.hu • flip.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online • YouTube: LidercfenyHQ
                  Kiadja a Lidércfény Online kulturális magazin szerkesztõsége
       Az elsõ borítón BBaumhauer: Washed Out Town címû grafikája, a belsõ borítón pedig alkotásaiból készült válogatás
            látható. A hátsó borítón BBaumhauer: Return To The White Castle címû alkotása látható.
              A Nyakonöntött Próbagoblin Szolgáltatóház rovat hátterét Juhász Ernõ készítette.
                 Felelõs, tördelõ- és fõszerkesztõ: Bognár Zsolt (Jimmy Cartwright)
                Tartalmi szerkesztõk, korrektorok: Török Ida, Varga Tamás József (Craz)
   1   2   3   4   5   6   7   8