Page 4 - lidercfeny_akf_202001
P. 4

XII. évf. 1. szám, 2020. január                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     Interjú Varga Attila junior concept artisttal


     Saját társasjátéktól

     a rejtélyes jövõig       Az elmúlt év visszajelzései és tapasztalatai alapján az  – Levelezésünk során így fogalmaztál „hatalmas megtisztel-
      eddig felkeresett grafikusok jó kezdeményezésnek tartják  tetés és öröm volna, hogy olyan aktív alkotótársakkal kerülhet-
      az őket bemutató sorozatunkat. Mostani interjúalanyunk,  nék egy lapra, mint Kimagu vagy Dányi István.” Ezek szerint
      Varga Attila Gellért, aki junior concept artistként és  nem csak régebbi, vagy még ma is alkotó külföldi grafikusok,
      illusztrátorként dolgozik, az előzetes levelezésünk alatt  illusztrátorok lehetnek példák a hazai alkotók számára, hanem
      így fogalmazott: „Az eddigi megjelent számokat megtekint- a magyar kortársak között is akadnak ilyenek.
      ve úgy látom, hogy tényleg nagyon körültekintően kívánjá- – Természetesen. Úgy gondolom, hogy a hazai fronton is
      tok a szakmát és az alkotókat megismertetni az olvasók- nagyon sok olyan kivételes alkotó van, akik könnyedén lehetnek
      kal, ami kifejezetten tetszik és nagyon jó kezdeményezésnek  példaképei a mai feltörekvő titánoknak. Marci és István mun-
      tartom.” S valóban az egyik célunk az, hogy bemutassuk  kássága igazán lenyűgöző, de természetesen rajtuk kívül még
      ennek a szakmának a sokrétűségét az alkotókon keresztül.  rengeteg olyan magyar alkotó van, akiknek a munkáját nagyon
      Mint azt a felkérő levelekben is megfogalmazom: „Az  szeretem és tisztelem. Például Kedves Éva, Szabados László,
      eddigi tapasztalatainkból kiindulva úgy tűnik, hogy itthon  Balázs Ágoston, Kovács Péter, Szabados Mike, Marton Ádám
      mintha kicsit mellőzve lennének a hazai SFF művészek úgy
      általában, a zsánerrel foglalkozó kiadványokban – sokan  Marton és még sokan mások.
      pl. természetesnek veszik egy-egy könyv, magazin borítójá-
      nak létét, nem is gondolnak bele, mennyi munka van ezek,
      illetve egyéb grafikai munkák mögött.” Úgy tűnik, hogy
      tavaly januárban elindított sorozatunk nem csak népsze-
      rű, de közeledünk is a kitűzött célhoz. Eme kissé hosszú
      bevezető után ismerkedjünk hát meg egy újabb, vélemé-
      nyem szerint tehetséges magyar grafikussal.
      – Kedves Attila! Ahogyan azt szoktuk, kezdjük az alapoktól.
     Mikor és miért kezdtél el grafikával komolyabban foglalkozni?
     Hol végeztél ilyen irányú tanulmányokat, illetve tanulsz-e
     valahol jelenleg? A családod hogyan fogadta ez irányú törekvé-
     sed?
      – Varga Attila Gellért vagyok, huszonkét éves, és jelenleg
     Budapesten élek. Körülbelül négy-öt éve foglalkozom komo-
     lyabban a rajzolással, ami a filmek és videojátékok iránti rajon-
     gásomnak köszönhető. Gimi után egy két éves grafikus OKJ-s
     képzést végeztem el, ezt követte egy festő képzés, és most jelen-
     leg egy három hónapos concept artist képzésen veszek részt a
     Mesharray iskolában. Szüleim mindig is támogatóak voltak,
     amiért nagyon hálás vagyok. Idén tavasszal lesz, hogy két-
     három éve aktívan dolgozok grafikus, illusztrátor és concept
     artistként.

      – Alapvetően milyen technikákat, eszközöket használsz a
     képeid elkészítésére?
      – Szinte csak digitálisan dolgozom, Photoshopban. Szeretem
     az illusztratív alkotásokat, de az elmúlt időben egyre több matte
     painting, illetve photobash technikával készült képem is van.
      – Vannak-e példaképeid, mestereid, akik hatása esetleg érző-
     dik az általad megalkotott képeken?
      – Hogy a hatásuk mennyire látszik meg, azt nem tudom, de
     természetesen van példaképem, aki nem más, mint Maciej
     Kuciara. Ő egy nagyszerű lengyel concept artist és illustrator,
     akire igazán fel tudok tekinteni. Természetesen vannak mások
     is, de ő volt az, aki a legnagyobb hatást gyakorolta rám a szak-             The Red Priest 01
     mán belül.

     4                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9