Page 4 - lidercfeny_akf_202007
P. 4

XII. évf. 7. szám, 2020. július                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     n13


     Erdõ szimfónia      Nyitány. Az erdei parkolóban állítom le az autót, majd kiszál- átfogom a derekad és közelebb húzlak. Feltámad a szél, borzolja
     lunk. Csend van. A csendből indulunk, a zene mindig a csenddel  hajunk. Ellenpont. A Férfi és a Nő.
     kezdődik. Szememmel a kitaposott ösvényt nézem. Add a  Most egynek érezem magam a nappal, a széllel, a vízzel, az
     kezed, és gyere velem, teszünk egy sétát az erdőben! erdővel és a szeretett Kedvessel, tudatunk összekapcsolódik.
      Adagio. Lassan haladunk az ösvényen, lépteink úgy dobban- Együtt lélegzünk, tetőpont, fényvillanás Forte, Fortissimo!
     nak a kavicsokon, mint hatalmas üstdob tompa puffanásai. Jó  Beledermedünk az álomba és megáll az idő. Szünet.
     fogni a kezed, nézd, ahogy a pillangó keresztezi utunkat,  Harmadik tétel. Allegro. Lassan elindulunk, kéz a kézben,
     vékony, narancs szárnyai vibrálnak a tavaszi napsütésben!  körbesétáljuk a tavat, szívünk nyolcvanat ver a boldogság üte-
     Színek és fények mindenhol, a hegedűk és fuvolák lágyan veze- mére. Tartsd a ritmust, érezd a lüktetést! Jó a sound, csak tovább,
     tik elő a témát. Méhek és szárnyas rovarok rajzanak, szerelmi  haladjunk, Grazioso.
     táncban, egymás és a virágok között. Folyamatosan haladunk  Azon az ösvényen megyünk visszafelé, ahonnan jöttünk. Lent
     beljebb és beljebb. Kicsit hűvös van, Kedves, kérlek, vedd fel a  egy sünit veszünk észre – Grave – lassan, nagy zajjal halad az
                                aljnövényzetben. Nagy, fekete bogár repül el mellettünk, tenor
     kardigánodat! Ha felnézel, fölöttünk már összeérnek az ágak.  hangon döngicsél. Csellószóló, a hangnem D dúr vagy inkább A.
     Énekesmadarak dalolnak az ágakon, ők a szólisták, rigók és  Jókedvvel galoppozunk, hatnyolcadban. Egy két há’, négy öt
     poszáták, elképesztő triolák improvizációja mindenfelől. Kis  hat.
     patak folyik mellettünk, csak egy kis csermely, a hullámok bol- Utójáték. Visszaértünk a parkolóba, megállunk, és egymás felé
     dogan ugrálnak a kavicsokon, allegro non troppo.   fordulunk, némán, mosolyogva nézzük egymást.
      – Nézd, de csodás! – mutatom. Amott a fény lágyan beszűrő- – Szeretlek! – mondom, miközben szívemben egy halk gitár
     dik a szétnyíló lombok között. Hárfák szólalnak meg lágyan és  ezüstös húrjai énekelnek.
     halk dobpergés.                    A zene mindig a csendből indul és a csendbe tér vissza.
      Végre kiérünk a kis tisztásra, itt a tavacska, ami megkoronáz- Elbúcsúzunk az erdőtől.
     za sétánkat, álljunk meg egy percre! Érezd a harmóniát! Itt a  Kadencia. Az autóban visszafelé kellemes beszélgetés. Jó volt
     legszebb, vadkacsák és hattyúk úsznak a fodrozódó vízen.  itt lenni, úgy érezzük, ismét gazdagabbak lettünk sok szép
     Hatalmas, fehér, habos felhők az égen, szikrázó napsütés, lassan  dologgal.
     Carun


     A törvény nevében      Dullstone városában a közbiztonság híresen jónak számított.  Christopher Duke mindig erre a pillanatra várt. Fejébe nyomta
     Nem is csoda, mert a kis település annyira jelentéktelen volt,  a kalapját, majd úgy, ahogy volt – pizsamában és papucsban –,
     hogy a baj messziről elkerülte. Christopher Duke, a helyi sheriff  átviharzott az út túloldalán álló ivóba. Odabent teljes káosz
     viszont jól tudta, hogy az ördög sosem alszik. Minden nap min- fogadta: a vendégek felborított asztalok mögé bújva rimánkod-
     den percében fel volt készülve a legrosszabbra: a revolvereit és  tak, miközben egy jól öltözött fickó – bizonyos Fekete
     puskáit precízen karbantartotta, a fogdát napi szinten felsöpörte,  Sombreronak nevezett bandita – éppen célba lőtt a kikandikáló
     duplán ellenőrizte az akasztófát és a kötelet. Ideje többi részét  kalapjukra.
     jobbára szemétszedéssel és az adók behajtásával töltötte. Ó,  – A törvény nevében! Azonnal abbahagyni!
     hogy mennyire unatkozott! Irigyelte az olyan hősöket, mint  Fekete Sombrero a sheriffre villantott egy aranyfogakkal teli
     Wyatt Earp, vagy azt a Pat Garretet, aki lelőtte a Kölyköt.  vigyort és ráemelte fegyverét. Christopher Duke sheriff mindig
     Tűzharcra vágyott, füstölgő puskacsövekre, pofonokra és kivég- is erre az alkalomra várt, most végre kitörhetett az unalmas hét-
     zésekre. Már-már a feleségét is feláldozta volna, csak hogy  köznapok monotonitásából. Egy villámgyors mozdulattal – több
     legyen kit megbosszulnia.              ezerszer begyakorolta már – előrántotta a revolverét és…
      Egyik éjjel veszett dörömbölés és jajveszékelés ébresztette leg- Ami ezután következett, az csak úgy vonult be a történelembe,
     mélyebb álmából. Lassan az ajtóhoz botorkált a sötétben. mint A Vadnyugat Legszégyenletesebb Párbaja. Aznap éjjel
      – Jól van, jól van! Jövök már! – Az ajtóban Manuel Fowler, a  ugyanis Christopher Duke oly hevesen próbált magának hírne-
     vegyeskereskedő állt: szemében páni félelem, vállán lőtt seb. –  vet szerezni, hogy a nagy sietségben otthon hagyta precízen
     Mi a rosseb…                     karbantartott fegyvereit. A Fekete Sombrerot később elítélték
      – Sheriff… A szalonban… Ez megőrült…        sheriff-gyilkosságért.     4                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9