Page 4 - lidercfeny_akf_202009
P. 4

XII. évf. 9. szám, 2020. szeptember                  Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     n13


     Jason Brown      – Meséltem már nektek Jason Brownról? – kérdezte  szünetben Európába vitte őket vakációzni. London, Párizs,
     Nene, miközben az asztalhoz ment, és egy kis teát töltött  Budapest, mindenhol megfordultak.
     magának a virágmintás porcelán bögréjébe. A többiek  – Biztos egy beképzelt hólyag volt – vetette oda fog-
     érdeklődve kapták fel a fejüket.           hegyről Judith. – Akinek ennyi pénze van, az mind egy
      – Nem, nem meséltél még! – csapott le egyből a dologra  felfújt hólyag.
     Abby, aki épp egy bonyolult pasziánszt próbált már vagy  – Korán se hidd! – nevetett Nene. – Emlékszem, amikor
     harmadszorra kirakni.                eldugult a konyhamalacunk, és a férjem épp üzleti úton
      – Talán egy ifjúkori hódolód volt? – kérdezte kíváncsian  volt, Jason önként felajánlotta, hogy átjön és megszereli.
     Betty, aki épp ekkor toppant be az ajtón, és komótosan az  Annyira előttem van, ahogy a méregdrága, Ralph Lauren
     ágya felé igyekezett. Betty már nehezen járt, ezért egy  öltönyét a székre akasztja, majd feltűri az ingujját, és neki-
     masszív, alumínium csőből készült járókeretre támaszko- áll a mosogatót megszerelni. Egy igazi földreszállt angyal
     dott.                        volt.
      – Ó, dehogy, dehogy! – kuncogott.           – A férfiak soha nem angyalok!
      Még Judith is letette a romantikus füzetecskét, amit az  – Hát ő az volt sajnos. Nem is tudom, talán nem bántam
     ágyban fekve olvasgatott, és érdeklődve Nenére nézett. volna, ha flörtöl velem. Olyan szép keze volt, és meleg,
      – Lennél szíves elmondani, ha már így felcsigáztál min- barna szeme. Mindig figyelmesen meghallgatta, amit
     ket?                         mondtam. De nem, esélyem se volt! Neki csak Melissa
      – Hát jó, ha ennyire ragaszkodtok hozzá, elmesélhetem  létezett. Imádta! Minden hónapban, az összeismerkedé-
     – mondta, miközben óvatosan a szájához emelte a bögrét  sünk napján, 24-én ismerkedtek meg, ahogy Melissa
     és ivott egy kortyot.                később elmesélte, hatalmas, vörös rózsacsokorral várta.
      A Napsugár szeretetotthon lakói kíváncsian köré gyűl- – Tuti, hogy meleg volt a pali – rázkódott a nevetéstől
     tek.                         Betty, miközben majd kiesett elhasznált sárgás műfogso-
      – Tudjátok, még a hetvenes évek elején történt, akkor  ra.
     költöztünk le a megboldogult férjemmel és a két vásott  – Ugyan dehogy! Melissával később igaz barátnők let-
     lurkómmal Friscóból Miamiba. A Southeast Gables kör- tünk, nem voltak titkaink egymás előtt, ő mesélte, hogy
     nyékén vettünk egy takaros kis házat, és ők lettek az új  egy vadállat az ágyban, és a természet rendesen ellátta
     szomszédaink. Bizony így volt.            mindennel, ami kell, ha értitek, mire célzok…
      – Jóképű volt ez a mister Brown? – érdeklődött Judith. Judy váratlan érkezése szakította meg a történet fonalát.
      – Ó, igen! Az igazat megvallva nagyon is jóképű volt –  – Lányok, gyertek vacsorázni! Péntek van, almás pite is
     pirult el Nene. – Jason legalább hat láb és három inch  lesz!
     magas, sötét, hullámos hajú, csillogó szemű, napbarnított  Aznap este mindannyian kivételesen jól aludtak, és
     bőrű, elragadóan sármos férfi volt. Állandóan mosolygott,  álmukban egy magas, jóképű férfival sétáltak kéz a kéz-
     ilyenkor kivillantak hibátlan, hófehér fogai. Mindig a leg- ben, aki kedves volt és megértő, és minden nyáron
     utolsó divat szerint öltözött. A felesége, Melissa is kedves  Európába vitte őket nyaralni a gyerekekkel.
     teremtés volt, remekül illettek egymáshoz, sose hallottuk,          * * *
     hogy veszekedtek volna egymással, vagy akár a gyerekek-
     kel. Az övék tökéletes házasság volt.         Pár hét múlva beköszöntött az ősz, és hidegebbre for-
      – Gyerekek is voltak?                dult az idő, csúnya, esős napok következtek. Szürke, unal-
      – Még szép! Három! A legnagyobb, Mike akkor felvéte- mas kedd délután volt a Napsugárban. Abby szokás sze-
     lizett az egyetemre, ahova aztán a jó eredményei miatt  rint pasziánszozott, Betty az ágyon ült, és sós kekszet
     egyből fel is vették. Játszott a profi kosárlabdacsapatban  majszolt, Judith meg fátyolos szemmel bámult ki az abla-
     is, abban az évben a Miami Heat megnyerte az országos  kon és az esőt nézte, ami vastag patakokban csorgott alá.
     bajnokságot. Micsoda ünneplés volt! A középső fiú, Tim is  Hirtelen Nenéhez fordult, aki az ágyban fekve régi képes-
     nagyon okos volt, később ő is egyetemre ment, ma egy  lapokat rendezgetett.
     jólmenő befektetési vállalkozása van. És a legkisebb, egy  – Csak úgy eszembe jutott: vajon mi lett mister
     tündérszép, szőke kislány, akiből, azt hallottam, később  Brownnal? Él-e még?
     híres fotómodell lett.                 – Kivel?
      – És jól éltek? – bukott ki a kíváncsiság Abby-ből, aki  – Tudod! Jason Brownnal!
     harmadszorra is elbukta a pasziánszt.         – Nem tudom, miről beszélsz. Nem ismerek semmilyen
      – Eszméletlenül gazdagok voltak, bár Jason sosem  Jason Brownt – rázta meg közönyösen a fejét Nene,
     hivalkodott a pénzével. Keményen dolgozott, nem voltak  miközben fakó arccal továbbra is a képeslapokat szortí-
     káros szenvedélyei, csak a családjáért élt. Minden nyári  rozta.

     4                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9