Page 4 - lidercfeny_akf_202108
P. 4

XIII. évf. 8. szám, 2021. augusztus                  Lidércfény amatõr kulturális folyóirat      Könyvajánló


       Mindig rendkívüli öröm arról beszámolni, ha egy nálunk, a  Bacsa Zsófia 2017 tavaszán csatlako-
      Lidércfényen is publikáló író önálló kötettel jelentkezik. Én  zott a lidércfényes alkotókhoz Rosedale
      nem tudom, mi történt az utóbbi időben, de a múlt hónapban  írói néven. Baráth Zoltánnal közösen
      Kereder Márk alkotónk Mike Overton, a rendszeren kívüli című  jegyzett, Hatred című fantasy trilógiájuk
      könyvét ajánlhattuk a figyelmetekbe, most pedig háromszoros  világának bemutatását tavaly novemberben osztották meg az
      az üdvrivalgás.                    olvasóinkkal. A könyv már kapható (lásd a lentebbi hivatko-
       Cyrus Livingstone, avagy polgári nevén Losonczy Attila már  zást) és szeptember 10-én, a szegvári Művelődési Központban
      a Simagöröngyösi Zombi Apokalipszis első kötetében is nagy  az érdeklődők megtekinthetik a trilógia első kötetének bemu-
      hatású novellát publikált. Panelek mögött című kötete augusz- tatóját, meghallgathatják a második kötetet felvezetését, illet-
      tus 30-tól vásárolható meg.              ve tárlatot nézhetnek meg az elkészült karakter- és helyszínraj-
       Varga Balázs, aki a Lidércfényen The Economist néven talál- zokból.
      ható, a 2012-es Posztapokalipszis most című pályázatunkon  Szóval csak kapkodom a fejem, mi is történik itt! :)
      csillantotta meg írói tehetségét, mely megmérettetésből a  És utoljára, de természetesen nem utolsó sorban egy új
      humor kategória győzteseként került ki. A Peren kívül című  próbagoblinos könyvről, a Sárkány-ról is szót kell ejtsek –
      krimije már megrendelhető a nagyobb könyvkereskedőknél  annál is inkább, mert az én egyik novellám is szerepel a
      is, de az alábbi e-mail címen közvetlen is lehet vásárolni belő- huszonhat remek tollú írót felvonultató kötetben.
      le a szerzőtől, ha hatékonyabban szeretnétek őt támogatni. Lássuk is részletesebben a fentieket!
     Bacsa Zsófia-Baráth Zoltán              A Wyrm-féle Elfajzottak Cirkuszának tagja még a Zsákosnak
                                nevezett igen sötét alak, aki időnként a gyermekrablástól, és áldo-
     Hatred I.                      zatai húsának elfogyasztásától sem riad vissza.
                                 Rajtuk kívül ott van egy mágiát szintén nem használó, bár
      A történet cselekménye egy, a          annak előnyeit igénybe vevő klán, a Közvetítők Klánja, aki koor-
     miénkkel párhuzamos valóságú            dinálja, szervezi, és a háttérből felügyeli a Társulatok életét, és ha
     Földön játszódik. Mágiahasználó          szükséges, elsimítja az ellentéteket (Diplomata Bill), vagy éppen
     világ, mely az idővonalon az 1940-          büntetéseket szab ki a hőzöngőkre (Az Inkvizítor), vagy üzleteket
     es évek elejére tehető. A fő hely-       bonyolít le közöttük (A Kereskedő), ha ez szükségessé válik.
     szín, egy közepes nagyságú város-          Köztük a „bili akkor borul”, amikor a Harlekin és a Hulladékok
     ka, Hatred, mely az angol gyűlö-           közötti találkozót lebonyolító Diplomata Bill vétlen áldozatává
     let, utálat szóról kapta a nevét, és         válik az elszabadult indulatoknak. Ettől az eseménytől a szálak
     az alternatív valóságban az U.S.A.          csak tovább bonyolódnak.
     közép-nyugati részén létezik.            A szerző oldala:
     Szerepelni fog még egy másik            https://www.facebook.com/groups/118532728185994/
     város is, mely egy alternatív Las        user/100063678421682/
     Vegas (Itt Les Vigas-nak nevezik.).          A könyvbemutató eseménye:
     Később a térkép köre bővülni fog,           https://www.facebook.com/events/2947304962253430/?ref=new
     de az első kötet fő cselekményei        sfeed
     Hatred-ben, és Les Vigas-ban fog-           A könyvet itt lehet megvásárolni:
     nak játszódni.                     https://azenkonyvem.hu/termekek/hatred-i/
      Az alaptörténet mutatványos cirkuszi klánok összetűzéseiről
     szól, melyek egy amolyan Rómeó és Júlia szerelmi szálon indul- Varga Balázs
     nak el, és onnan bonyolódnak tovább. Két cirkuszi társulat két
     tagja szeret egymásba. A Harlekin-klán béli Réz-orrú Joe, bohóc,
     de leginkább láthatatlanná válási tehetségének veszi hasznát saját Peren kívül
     társulata, és a Hulladékok-klán béli Myrtill, aki szintén bohóc, ám  Milyen a tökéletes gyilkosság? Egy aprólékosan megtervezett,
     míg fel nem fedezi képességeit, teljességgel átlagos életet él.  körültekintően előkészített, hideg-
     A Harlekinek lenézik a Hulladékokat, mivel utóbbi társulat tagjai  vérrel kivitelezett, hibátlan, profi
     nem használnak mágiát. A Társulatok vezetői utálják egymást,  munka. Többé-kevésbé pont az
     Blake Harlekin tűz-mágus méltóságán alulinak érzi, hogy leeresz- ellenkezője annak, amit Szabó
     kedjen Gennyes Jack-hez, aki „csak egy ember” egy különleges  Ádám egy rosszul sikerült pász-
     genetikai betegséggel, mely lehetővé teszi számára, hogy a fájda- toróra után nem sokkal, fél üveg
     lomérzet teljes kizárásával elviselje súlyos bőr-betegségét.  bor és némi Sildenafil hatása alatt,
     Gennyes pedig irigységből utálja Blake-et.
      Ám léteznek rajtuk kívül is cirkuszi klánok, melyek a későbbi- hirtelen felindulásból elkövet.
     ekben bekapcsolódnak a háborúba. Ott van a Wyrm-féle  Az áldozat László Tamás, egy
     Elfajzottak Cirkusza, melynek vezetői egy vérfarkas és egy vám- sunyi kis gazember. Aligha van,
     pír, Ulther és Raven Wyrm. Az Ő társulatuk háttere a legsötétebb  aki nála jobban megérdemelte
     tónusú a Raven vérével feltámasztott, és kezes szolgaként, vala- volna, hogy eltegyék láb alól.
     mint látványosságként létrehozott bizarrabbnál bizarrabb teremt- Azonban Szabó tisztában van
     ményekkel. Ezek közül az egyik Monro, a Százszor Visszahozott  vele, hogy a bíróságon, ahol min-
     Rém, aki eszességével érvényesül a vámpírnő jobbkezeként.  denki a paragrafusok meg a jogi

     4                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9