Page 5 - lidercfeny_akf_202001
P. 5

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XII. évf. 1. szám, 2020. január


    – Tanulmányaid követően hol tudtál a szakmában elhelyez- tettél illusztrációkat. Ez felkérésre történt, vagy te kerested meg
    kedni, és milyen munkakörben?             a kiadót?
    – A gimnázium után és jelenleg is szabadúszóként tevékeny- – Egy, a játékon fejlesztőként is dolgozó ismerősöm ajánlott be
    kedem. Bár fontos megjegyeznem, hogy nem teljes munkaidő- és, azóta is készítem a kártyaillusztrációkat a csapatnak.
    ben. Sajnálatos módon még nincs annyi megkeresésem, hogy
    teljes mértékben ezzel tudjam fenntartani magamat. Jelenleg van  – Egyébként a szerepjáték, a számos megjelent M.A.G.U.S.
    egy fix állásom, amit napi négy órában végzek, és emellett pró- regény vonzott-e Ynev világára, mint grafikus, vagy csak szak-
                               mai kihívást jelentett? Illetve adódik a kérdés, játszol, vagy
    bálok mindent megtenni, hogy a szakmában is egyre jobban  játszottál-e bárminemű asztali szerepjátékkal, vagy ilyenhez
    teljesítsek. Kezdetben főleg céges arculatokat és meghívókat
    terveztem, de az idő előrehaladtával egyre több olyan megkere- kapcsolódó kártyajátékkal?
    sésem volt, ami már szorosabban kapcsolódott, a videojátékos és  – Már korábban is találkoztam a M.A.G.U.S. világával, főleg a
    filmes iparhoz.                    kalandkönyveken keresztül, de eddig még nem volt lehetősé-
                               gem arra, hogy jobban elmélyüljek benne. A Tainted Grail
    – Mit szeretsz leginkább a szakmán belül alkotni?  viszont egy igazi hibrid az asztali társas és szerepjátékok között,
    – Főleg fantasy-t, bár egyre több olyan képet szeretnék készí- amivel jelenleg is játszom.
    teni, ami ettől eltér. Újabban nagy lelkesedés alakult ki bennem  – Dolgoztál számítógépes játékokon is. Melyek voltak ezek,
    a cyber- és steampunk kultúra iránt.
                               és mi volt az, amelyik eddig a legnagyobb kihívást jelentette?
    – Láttam a portfóliódon, hogy vannak fanartjaid, pl. a The  – A Vagrus: The Riven Realms nevezetű, magyar fejlesztésű
    Witcher-hez. Ebben a konkrét esetben a játék, a regények, vagy  videojátékon volt lehetőségem dolgozni a Lost Pilgrims Studio
    a sorozat inspirált?                 berkein belül. Hatalmas élmény és megtiszteltetés volt számom-
    – Ennél a képnél a sorozat volt az inspiráló. Nagyon élveztem  ra, egy ilyen fantasztikus csapatnak dolgozni. Szerencsémre
    a szériát, ami sok jó emléket idézett föl bennem arról az időről,  nem volt túl nagy kihívást jelentő dolog, mivel a stílusom és a
    amikor a játékot nyüstöltem. Talán újra végig kellene vinni. :-) munkametódusom passzolt a csapatéhoz.
    – Készítettél fanartot az „Oathsworn: Into the Deepwood”  – Van egy úgynevezett Red Priest képsorozatod. Ennek része a
    társasjátékhoz is, egy verseny keretében. Mondanál erről pár  pl. a hátoldali borítónkon is látható kép. Ez csak egy képsoro-
    szót?                         zat, vagy több is van mögötte?
    – Egy Kickstarteres kampány része volt. A rajongóknak tartot- – A sorozatot részben a halloween eredettörténete, illetve egy
    tak egy versenyt, ahol művészi alkotásokkal lehetett nevezni.  lengyelországi utazásom ihlette. Nem teljesen kifejlett még a
    A végén a kampányban résztvevők szavazhattak a legjobbnak  célom ezzel a világgal, de a jövőben mindenképp szeretnék
    ítélt alkotásokra. Harmadik helyezést értem el, aminek nagyon  benne jobban elmerülni.
    örültem, mert a díj maga a társasjáték volt, amit amúgy is tervez- – Van-e magadtól kedvenc képed, vagy olyan, ami közelebb áll
    tem megvenni. :-)
                               hozzád, mint a többi?
    – A „Tainted Grail: The Fall of Avalon!” c. Kickstarteres  – Több is van, amit egészen kedvelek, de ez folyton változik.
    társasjátékhoz is készítettél több grafikát. Itt is csak afféle  Jelenleg az „Atoning Monks” nevezetű képemre vagyok a leg-
    rajongóként?                     büszkébb.
    – Ez így van. Sajnos nem volt lehetőségem rajta dolgozni, de a
    játék világa lenyűgöző, ami szerintem bárkit megihlethet, aki  – A munkáid során mit érzel erősségednek, és miben gondolod
    szereti a dark fantasy témát.             úgy, hogy még fejlődnöd kell?
                               – Az environment conceptek készítését szeretem a legjobban
    – Ha jól láttam, akkor a (ha nem is első, de) legnagyobb, leg- és ebben is vagyok a legmagabiztosabb. Fejlődni viszont folya-
    kiterjedtebb magyar készítésű asztali szerepjáték, a M.A.G.U.S.,  matosan kell, és tényleg egy végeláthatatlan mennyiségű dolog
    Kiválasztottak elnevezésű kártyajáték változatához is készí- van előttem, amit még szeretnék megtanulni.

                                              Enchanted forest


    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10