Page 5 - lidercfeny_akf_202002
P. 5

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                   XII. évf. 2. szám, 2020. február


    – Volt-e befolyással a későbbi megjelenéseidre a nálunk tör- kommunizmus idején. Nemere Istvánnal közösen győzködtük,
    tént publikáció?                   hogy de bizony, pont ilyen volt. Ezt erősítették meg a falubeliek
    – Szerintem nem volt.                is, amikor elolvasták a náluk játszódó regényt. És örömmel nosz-
                               talgiáztak fölötte. Sokan magukra is ismertek benne.
    – Viszonylag hamar elhagytad a pulpitust, és szülővárosod-
    ból a fővárosba költöztél, ahol a szociális szférában találtad  – Mint azt a bevezetőben említettem, mostanában gyermek-
    meg a helyed. Meddig tartott ez az időszak?      meséket írsz. Ez tudatos döntés volt, vagy csak így alakult?
    – Nagyjából 4-5 évet töltöttem a szociális szférában. Nehéz  – Inkább csak így alakult. Elég széles spektrumon indultam az
    volt, szép volt, tanulságos és irodalmi szempontból is inspiráló  irodalom világában, az egészen kicsiknek szóló mondókáktól
    volt.                         kezdve a sci-fin át a horrorig sok műfajt próbáltam. A mesék,
                               gyermekversek bizonyultak leginkább kelendőnek, ezekre
    – Első önálló köteted 2009-ben jelent meg, Visszafelé szaladó  kapok megrendeléseket, de közben írok egy romantikus regényt
    fák címmel, ami egy ifjúsági regény, és Nemere István írt hozzá  is, és minden egyebet, ami éppen megnyer magának rövidebb-
    ajánlót. Én 2010-ben olvastam, és a mai napig tudok belőle rész- hosszabb időre.
    leteket felidézni – no, nem szó szerint, de a jelenetek megvannak.  Amúgy nem panaszkodom, mert nagyon kedvelem az ifjúsági
    Szerintem egy kedves, aranyos, ám kissé keserédes történet,  irodalmat… is. :)
    könnyed stílusban megírva. Mondanál erről pár szót, hogyan
    született, és milyen visszhangja volt?         – Azt írod, jelenleg szabadúszó tollforgató, valamint 2011 óta
    – A regény főhőse egy tizenkét éves kislány, akinek váratlanul  az Élő Magyar Líra Csarnokának vezető szerkesztője vagy.
                               Mondanál ezekről pár szót?
    meghal az édesapja, és ezáltal nagyon sok minden megváltozik
    az életében. Falura kell költöznie a fővárosból, és idegen közeg- – A szociális szférában eltöltött évek után visszatértem a
    be beilleszkedni a szülei nélkül. Saját életemből merítettem a  matekoktatáshoz magántanárként. Ez egészen addig működött,
    regény alapjait. Az én édesapám is tizenkét éves koromban halt  amíg a kisfiam meg nem született. Ő lefoglalta azt az időt, amit
    meg. Illetve a főszereplőt a saját szülőfalumba repítettem el az  a diákokkal töltöttem korábban. Így maradt a végén csak az írás,
    egykori osztálytársaimból és pereputtyomból mintázott közeg- amit lehet akkor is művelni, amikor a csemete alszik.
    be.                          Több lapnak írok megrendelésre meséket, verseket. Vannak
    Két célom volt a regénnyel. Az egyik, segíteni a gyászmunkát,  alkalmi kérések, és vannak állandó munkák. Ezen kívül egyedi
    segíteni a korán elveszített szülő után maradt fájdalom feldolgo- névverseket írok (rövid akrostichonokat), melyeket különböző
    zását. A másik pedig az volt, hogy bemutassam azokat a kultu- ajándéktárgyakra applikálva egyedi ajándékokat készíthet a
    rális és emberi értékeket, amik a nyolcvanas években még  megrendelő. Illetve egyedi, személyre formált meséket is írok,
    nagyon erősen éltek a falumban.            amikből csodaszép kis mesekönyvek kerekednek.
    Az első könyvbemutatón Szecsődy Péter író azt mondta, hogy  Az Élő Magyar Líra Csarnokát 2011-ben indítottuk néhány
    szép mese, de ilyen nincs, nem volt a valóságban, pláne nem a  kortárs költővel közösen. Célunk a kortárs irodalomban jelenleg
                               kissé elnyomva élő klasszikus líra felkarolása, ápolása, terjeszté-
                               se a posztmodern kánonnal szemben.
                               – A Dörmögő Dömötör állandó szerzője lettél 2015-ben. Ez ma
                               is így van még? Hogy alakult ez ki?
                               – Igen, még mindig rendszeresen írok a DD-nek. Valamikor,
                               talán tíz évvel ezelőtt kaptam egy levelet az akkori főszerkesztő-
                               től, amiben engedélyt kért az egyik interneten szereplő mesém
                               közléséhez. Később aztán megjelent náluk egy másik írásom is,
                               majd szünet következett.
                               2014-ben aztán én jelentkez-
                               tem a jelenlegi főszerkesztőnél,
                               aki nagyon nyitottan és öröm-
                               mel fogadott, azóta minden
                               számban benne vagyok. Az
                               alap Dörmi mesét 2015. elején
                               vettem át Cser Gábortól, azóta
                               én vagyok a két főszereplő bocs
                               szellemi anyukája. A verseket,
                               meséket pedig Haui József cso-
                               dás rajzai illusztrálják, ami
                               külön büszkeséggel tölt el.
                               Nagyon szerettem a Dörmögő
                               Dömötört gyermekkoromban, mindig megvettem, mindig olvas-
                               tam, és arról álmodoztam, hogy egyszer talán majd az én egyik
                               írásom is belekerülhet. Jó lenne, ha minden kívánságunk így
                               teljesülne.
                               2016-ban önálló Dörmis mesekönyvem is megjelent, amit
                               sorozatnak szántunk, a folytatás azóta is a kiadónál várja a pozi-
                               tív szeleket.
                               – Amennyire én tapasztalom, írói körökben nem kap túl nagy
                               figyelmet a filmművészet, főleg nem a sorozatok, pedig szinte
                               biztosra veszem, hogy részben, vagy időnként ezen alkotások is
                               hatással vannak az írókra. Veled ez hogyan van?

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10