Page 5 - lidercfeny_akf_201909
P. 5

XI. évf. 7. szám, 2019. szeptember  Lidércfény amatõr kulturális folyóirat Lidércfény amatõr kulturális folyóirat  XI. évf. 7. szám, 2019. szeptember

                                A tolerated guest     The humble hummingbird - vászon, tempera

    újonnan olajokkal is festek, de még nem tudtam rá sok időt  tehetség, akinek milyen jó, hogy így tud festeni, rajzolni, írni,
    áldozni. A jövőben mindenféleképp fogom majd tovább tanul- zenét komponálni stb… Mintha fel sem áldozott volna ezért a
    mányozni.                       művész semmit, csak így kelt fel egy reggel, hogy ő egy profi. Ez
    A grafikai technikáim elég egyszerűek, legfőképp a „hatching”  sajnos mindig is így volt, és nem tudom, valaha meg fog-e vál-
    technikát szeretem, ami kb. annyiból áll, hogy a tónusokat sok  tozni. Ezzel nem jelentem azt ki, hogy szerintem nem létezik
    vonal egymás mellé húzásával hozzuk létre. Ezek húzási irányá- tehetség, mert láthatóan vannak olyan emberek, akiknek erő-
    nak, vastagságának, dinamikájának manipulálásával érhetünk el  sebb az affinitása bizonyos dolgokhoz, mint másoknak, de ez
    térbeliséget és hihető textúrákat.          nem jelenti azt, hogy nekik ne kéne ugyanúgy végigfutni az
    Ez felelt meg a legjobban a kedvenc vízfesték technikámnak,  akadálypályán. Személy szerint próbálom terjeszteni az igét,
    ami a „wash”, illetve a „wet on wet”, ami lényegében egy  hogy a kreatív munkák 90%-ban a befektetett órákból, tanulmá-
    nagyon vizes festési módszer. Eleinte nagyon sűrűn és hígítatlan  nyokból, kitartásból és dedikációból táplálkoznak és maximum
    állapotban használtam a vízfestéket és csak később tanultam  10%-ban a tehetségből. Valakik úgy vélik, az a 10% is még sok.
    meg effektíven használni ezt a kevert technikát.
    Amit még megemlítenék, az a tempera vagy gouache festék  – Mint azt a bevezetőben is említettem, főleg külföldi megren-
    technikám, ami pedig valamilyen szinten szinkronban van a  delőid vannak. Ez hogyan alakult ki? Tudatosan így tervezted,
    digitális festési stílusommal. Blocking módszerrel közelítem  vagy így hozta az élet?
    meg, ami a nagyobb elemek, árnyékok, fények „behelyezését”
    jelenti a képünkre, majd miután ezek a nagy pacák megvannak
    és hunyorított szemmel már látszanak a lényeges elemek, na
    ekkor kezdődhet meg az apró részletek megfestése. Az
    underpainting / aláfestés technikát is nagyon szeretem, mert
    iszonyat sok apró hibát követek el ekkor és ezek erősen intuitív
    ecsetvonásokat, színegyütteseket hoznak létre.
    A digitális alkotásaimat nagyban inspirálja a tradicionális
    alkotási alapom, szóval szinte mindig arra törekszem, hogy a
    virtuális vásznon is megtalálhatóak legyenek az ecsetvonások, a
    textúrázottság, meg egyfajta régies, érdes érzés, de sajnos ezt
    nem tudom jól megfogalmazni. Alapvetően az az érzés, ami
    elragad, mikor ránézel egy kézzel festett eredeti képre. Ezt igen
    nehéz elérni digitálisan, de nem lehetetlen.
    – A levélváltásunk során említetted, hogy neked is, illetve más
    művészismerőseidnek is zavaró, ha olyat hallotok például, hogy
    ti milyen tehetségesek vagytok, könnyű nektek, stb. Feltételezem,
    ezt általában olyanoktól halljátok, akiknek nincs igazán fogal-
    muk arról, mennyi munka van egy-egy alkotás mögött. Egyébként
    ezt az interjúsorozatot azért is indítottuk el januárban (amellett,
    hogy bemutassuk az aktív magyarországi grafikusokat), hogy
    megmutassuk, ez is egy olyan szakma, amelynek alapjait is éve-
    kig kell tanulni, és aki erre adja a fejét, az élete végéig tud fejlőd-
    ni. Te mit gondolsz erről a kérdéskörről?
    – Helyes a feltételezés! Nekem mentoraim és kortársaim is
    sokszor megkapták a tehetséges jelzőt. Én magam is megkap-
    tam, és elkezdtem észrevenni, hogy a munka a mögött, hogy egy
    művész eljuthasson odáig, hogy profin tudjon alkotni, az a nézőt
    teljesen hidegen hagyja javarészt. Ezzel talán nincs is gond, hisz
    sokan a látványt szeretnék fogyasztani, nem pedig megismerni
    a személyt az alkotás mögött, de a probléma az, hogy szinte
    reflexszerűen beskatulyázzák az alkotót, mint egy kivételes                  Flamberge


    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10