Page 17 - lidercfeny_akf_202403
P. 17

A Nyakonöntött Próbagoblin Szolgáltatóház ajánlata                     2024. március    Krómer Ágnes


    A betolakodók

    Krisztin egy esős napon úgy döntött, kimegy a  tében nem látott, és a szaga is rossz. Az én világom-
    város szélére, ahol nincs civilizáció és emberek, csak  ban az emberi faj az evolúció csúcsa, vagyis azt
    vadállatok. Megismerkedik az idegen hellyel, ahol  gondolja magáról, de most érzem, nem így van.
    ismeretlen és idegen fajként konfrontálódik a világ- Több szalonképtelen gondolat is átfutott az agyán,
    gal, a félelmekkel, és a tudatalatti erőkkel.     majd becsukta a szemét és lefelé nézett.
    Izgalommal járta el egy olyan világ gondolata, ahol  Ez volt életükben az első alkalom, amikor idegen
    a pénznek nincs jelentősége. Se a tudomány, se a  lényt láttak maguk előtt. A farkas elment, nem evett
    politika nem játszik szerepet. Minden kiszámíthatat- húst, vega volt.
    lan és meggondolatlan mozdulat életveszélyes lehet.  – Élj abban a világban ahol választhatsz magadnak
    Egy gyakorlatilag steril, embermentes környezet.   fenevadat! – mondta a Farkasszerű lény. Így lett
    Ahol az örök körforgás a csúcsragadozók magányos   vége a találkozásnak.
    kószálása közben elmerengeni azon, végül is mi az   Ő választott, mivel választani lehetett, azt tette.
    élet és mi a sors... De megszakította a merengését  A semmi közepén éldegélt az ő farkasával. A lerom-
    egy hatalmas méretű farkas. Ilyenkor kifejezetten  bolt illúzióival és a realitás negatív hátrányaival
    rosszul esik az evolúció csúcsáról a tápláléklánc leg- együtt úgy gondolta, most ez kell.
    aljára esni.                      Így élt együtt két ragadozó aki megtagadta a vilá-
    A farkas arra gondolt, ilyen ronda élőlényt az éle- got, és akit kitagadott a világ.

             A Próbagoblin Könyvek sorozatban eddig

        kilenc önálló kötet és két antológia jelent már meg.

    A kötetek több formátumban ingyenesen letölthetőek a Próbagoblin könyvek Facebook csoportból.    Facebook: Nyakonöntött Próbagoblin Szolgáltatóház • http://nyakonontottprobagoblinszolgaltatohaz.blogspot.com 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22